1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

Прецизират се границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“, след извършен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Тези промени се налагат защото при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1 :5 000) и са ползвани други източници, със значително по-малка точност в рамките на изисквания от ЕК мащаб (М 1: 100 000). По този начин са отстранени неточности на базата на най­добрата налична към момента информация, което да позволи тяхното обявяване в адекватен на целите на Директивата за местообитанията обхват.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0,003% от националната територия.

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.