1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се подновява от юни

Приемът на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. се подновява от юни

Към бюджета на ПРСР са предвидени допълнително 33.15 млн. евро за 2009 и 2010 г.

 

От юни 2010 г. стартира отново прием на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. До освобождаване на бюджет заради отхвърлени проекти, затворена ще остане единствено Мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери" от програмата. По всички останали мерки проекти ще се приемат и обработват по график, който беше утвърден вчера от Управляващия орган на ПРСР – Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерство на земеделието и храните. Графикът е изготвен от Държавен фонд „Земеделие” и ще бъде публикуван на Интернет страницата на фонда.
 
По мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, с проекти от юни ще може да се кандидатства и за инвестиции, за които е договорено финансиране по линия на Европейски план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).

Към бюджета на Програмата за развитие на селските райони са предвидени допълнително 33.15 млн. евро за 2009 и 2010 г. от Eвропейския план за икономическо възстановяване, към които има и 3.68 млн. евро съфинансиране от българска страна. Средствата по линия на ЕПИВ в размер общо на 36.83 млн. евро могат да се изразходват за инвестиции в следните направления:

  • Управлението на водите – за системи за напояване, за инсталации за пречистване на отпадни води в земеделските стопанства и преработвателните предприятия, за водоснабдителни системи и съоръжения в селските райони и др.;
  • Инвестиции във възобновяема енергия - за създаване на насаждения от многогодишни енергийни култури, за изграждане на инсталации и инфраструктура за производство на възобновяема енергия чрез използване на биомаса и други възобновяеми енергийни източници (слънчева, вятърна и геотермална енергия);
  • Преструктуриране на млечния сектор – за инвестиции в повишаване на конкурентоспособността на млечните ферми.


Към днешна дата сключените договори от Държавен фонд „Земеделие” за финансово подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. са общо 6 934 със стойност на договорената субсидия над 1 млрд. лв. Договорените проекти са по мерки 112, 121, 141, 223, 226, 321 и 322 от ПРСР. По изброените мерки от ДФЗ са изплатени 3461 проекта със стойност на субсидията от 457.4 млн. лв. От тази сума само днес от фонда се превеждат 84 млн. лв. по 164 проекта на общини, млади фермери и земеделски стопанства.

От стартирането на Програмата за развитие на селските райони до момента, общо по всички мерки за прилагането й са изплатени 810 млн. лв. европейско и национално финансиране. В тази сума влизат и изплатени средства по мерките за агроекология и необлагодетелстваните райони за последните две години.

 

 

 

 

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.