Приет е Годишният план за изпълнение на Националната програма за защита при бедствия

Планът описва 137 конкретни дейности на министерствата и ведомствата за тази година

Правителството прие Плана за 2015 г. за изпълнението на Националната програма за защита при бедствия 2014-2018 г. Основната му цел е подобряване на превантивната дейност на защитата при бедствия, предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от тях, защита на живота и здравето на населението и опазване на културните ценности.

Планът описва 137 конкретни дейности на министерствата и ведомствата за тази година. Те са свързани с ремонтни дейности на язовирни стени и хидротехнически съоръжения; създаване на регистър, анализ и оценка на потенциално опасни съоръжения, вкл. невъведени в експлоатация или изгубили първоначалното си предназначение; разработване на документи и програми, свързани със защитата при бедствия в сферата на икономиката и енергетиката; обучение на органите на изпълнителната власт и техните администрации по защита на населението от бедствия; проектиране и изграждане на национална система за управление на водите в реално време (пилотен проект на р. Искър); разработване и въвеждане на Инструкция за провеждане на обучение за действия при пожари, бедствия и за оказване на първа помощ в училищата и детските градини; планиране, организиране и осигуряване на мероприятия при евакуация – по издирване, приемане, настаняване и психологическо обслужване на лицата, пострадали от бедствия, и др.

В резултат на реализацията на плана се предвижда да се постигне оценяване и картографиране на рисковете от земетресение, ядрена и радиационна авария, геоложки риск; оценяване на риска от наводнения и изготвяне на карти на заплахата и карти на риска; подготвеност на органите на изпълнителната власт и на силите за реагиране при бедствия; подготвеност за защита при бедствия в системата на средното образование.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.