Приети са промени в Устройствените правилници на МЗХ, неговите второстепенни разпоредители, ДФ „Земеделие“, както и на МОН

С промените се предприемат мерки за оптимизиране на разходите за персонал

Кабинетът одобри промени в Устройствените правилници на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“, Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури, Изпълнителната агенция по горите, Българската агенция по безопасност на храните, Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и на Селскостопанската академия. С промените се предприемат мерки за оптимизиране на разходите за персонал до размера им, утвърден с годишния закон за бюджета. По този начин ще бъде постигната и оптимизация на дейността на отделни административни звена и структури. Извършва се и вътрешно преструктуриране и оптимизиране на съществуващи звена, като се прецизират функциите им.

С друго свое решение правителството одобри промени в Устройствения правилник на Министерство на образованието и науката, с които се организира дейността на управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020г.“.

Една от целите на предлаганите промени е обезпечаване изпълнението на основните функции на Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“, в качеството й на управляващ орган, който отговаря за ефективното и ефикасно управление и изпълнение на ОП НОИР. В обновения Устройствен правилник са включени и функциите на ръководителя на управляващия орган на Оперативната програма във връзка с правомощията на министъра на образованието и науката.  В новата функционална характеристика на управляващия орган на ОП НОИР са добавени и изискванията на Европейската комисия за изграждане на система за управление и контрол, гарантираща спазването на принципа за добро финансово управление.

 

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.