1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Проведе се заключителна конференция и работна среща по проект CAMARO-D

Проведе се заключителна конференция и работна среща по проект CAMARO-D

Проектът засяга управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав

На 3-ти и 4-ти юни 2019 г. в гр. Виена, Австрия се проведе Съвместна заключителна конференция на проектите CAMARO-D и PROLINE-CE. Тя беше организирана от горската дирекция на Австрийското федерално министерство по устойчивост и туризъм, Водещ партньор на проект „Сътрудничество за усъвършенстване на управленските практики, свързани с въздействието на земеползването върху водния режим в басейна на река Дунав" - CAMARO-D, заедно с проектен партньор Община на гр. Виена, сектор „Води". Екипът от ИАГ взе участие в конференцията, както и в проведената работна среща по проект Camaro-D.

Конференцията имаше за цел да представи резултатите от двата проекта и да изгради връзка между тях, тъй като и двата се занимават с опазване на водните ресурси. CAMARO-D се финансира от транснационална програма „Дунав" 2014-2020 и неговата основна цел е да представи транснационален подход за планиране в земеползването за опазване на водните ресурси и намаляване на риска от наводнения. ИАГ като партньор в проект CAMARO-D участва в дейностите, свързани с ролята на горите за опазването на водните ресурси и защитата от наводнения.

По време на конференцията д-р Албена Бобева, главен експерт, дирекция НМД и ръководител на екипа направи презентация на Работен пакет 6 /WP T4/ „Дунав в прогрес", по който ИАГ е Водещ партньор.

Основните резултати по двата проекта, някои от тях тествани в пилотни области са:

  • Наръчници за най-добри практики и каталози за управление на земеползването и водите, с цел опазване на водните ресурси и намаляване на риска от наводнения, отчитайки и климатичните промени.

  • Два наръчника за взимане на решения:

GOWARE - Транснационален наръчник за оптимален воден режим и GUIDR - Наръчник за устойчиво планиране на земеползването, въз основа на най-добрите практики. По време на проекта те бяха представени на голям брой заинтересовани страни, които бяха включени и в процеса на разработването им

  • Два стратегически документа (DriFLU - Харта за Питейни води/Наводнения/Земеползване и LUDP - Концепция за планиране на земеползването) бяха разработени по всеки проект. Те се отнасят до функционално-ориентираното земеползване, съответно в Централна Европа и Басейна на река Дунав и имат за цел устойчивото опазване на (питейните) водни ресурси и на по-добро управление на наводненията на транснационално и национално ниво.

На 04.06.2019 г. /втори ден от конференцията/ се състоя официалното подписване на Декларацията за сътрудничество между проектните партньори. От името на ИАГ декларацията беше подписана от г-н Валерий Павлов, директор на дирекция ФСД. Тя има за цел да затвърди създадените контакти между партньорите, да спомогне за разпространението на резултатите от проекта и да продължи сътрудничеството с бъдещи проекти.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.