1. Начало
  2. Новини
  3. Институции
  4. Работна среща в БАН постави началото на актуализацията на Плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Работна среща в БАН постави началото на актуализацията на Плана за управление на природен парк „Витоша“ за периода 2015 – 2024 г.

Предвидено е разработване на геобази данни и карти и развитие на географската информационна система на парка

Проектът за нов план за управление на Природен парк "Витоша", който ще определи какви  дейности се допускат в планината, беше представен вчера. Сегашният план за управление приключи в края на 2013 г.

Изработката му е на стойност 561 600 лв. и е част от проект  „Дейности по устойчиво управление на природен парк „Витоша“ на обща стойност 5 240 300 лв., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет чрез оперативна програма "Околна среда". 

Предвидено е разработване на геобази данни и карти и развитие на географската информационна система на парка. Планът за управление регламентира какво е позволено в планината и къде точно, както и възможните режими за строителство в парковата територия през следващите десет години (от 2015 до 2024 г. включително).

Фирмата-изпълнител ще направи основен анализ на съществуващия план за управление и неговото изпълнение, актуализираща инвентаризация на горите, поддържащи мерки за тях, противопожарни мерки и анализи на социално-икономическите условия за прилежащите територии. Ще се проучват инвестиционните намерения за прилежащите територии и териториите на парка, антропогенното натоварване на парка и бъдещите очаквания за него. Планът ще се разработи от 45-членен екип от известни научни работници и висококвалифицирани експерти. В процеса на работата от най-ранна фаза ще бъдат включени всички основни заинтересовани страни и административни структури, за да се осигури баланс между ползването на ресурсите на парка и опазването на биологичното разнообразие в него. Целта е да бъде създаден нов план, който да бъде документ за партньорство и резултат от екипната работа на организации с различни интереси, но обединени от обща визия за развитие и постигане на ползи за местните общности и отговорност за съхраняване на уникалните качества на Витоша.

През настоящия месец ще стартират неформални консултации със заинтересованите страни. На www.pu-vitosha.com ще бъде публикувана покана за набиране на мнения, като се предвиждат и персонални срещи за прецизиране на дадените предложения и препоръки. На 28 август 2015 г. ще бъде представен цялостният проект за план за управление на Витоша, като преди това ще бъдат проведени специализирани семинари за всички негови основни части.

Частите на плана за управление на ПП "Витоша" ще бъдат регулярно публикувани на страницата на проекта. Обществено обсъждане ще бъде  проведено на 30 септември 2015 г. След отразяване на препоръките актуализираният план трябва да бъде внесен в Министерството на околната среда и водите за разглеждане и приемане - първо от Висшия експертен екологичен съвет и след това от Министерския съвет.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.