Резултати от ранния мониторинг на египетските лешояди в България и Гърция 2017

Снимка:

В България са преброени 24 двойки

В България тази година са установени общо 58 различни индивида, от които 12 непълновъзрастни или неразмножаващи се възрастни индивиди (вкл. по данни на ФДФФ, ДЗХП и Зелени Балкани). За момента са установени 25 заети територии (17  в Източни Родопи, и 8 – в североизточна България).  Броят на двойките е 24, като 7 от тях са в Североизточна България и 17 в Източни Родопи.  23 (90%) от двойките пристъпиха към размножаване, като 19 (83%) от тях успешно излюпиха малки. Мониторингът ще продължи и през юли, когато няколко територии под въпрос (4 територии в Източни Родопи, които бяха заети през 2016 г но тази година не бяха потвърдени) ще бъдат посетени отново и ще бъде оценен гнездовият успех.

В Гърция тази година са заети 6 територии, като 5 са от двойки и една – от единична птица. В гръцка Тракия има 4 двойки, а в останалата част на Гърция – 1 двойка и 1 териториална единична птица. Като цяло, броят на териториите е с една по-малко от 2016 г., тъй като в гръцка Тракия една от териториите с единична птица не беше заета тази година. Всички 5 двойки замътиха и при 4 от тях се излюпиха малки.

Както по време на изпълнение на LIFE+ проекта „Помощ за египетския лешояд“ (2012-2016), и през 2017 г. продължават усилията в България и Гърция за охрана и допълнително подхранване на значителна част от гнездата, за да се намали рискът от отрови, безпокойство и бракониерство. В североизточна България БДЗП подхранва индивидуално и наблюдава 6 гнезда, а в Източни Родопи – още 5. На площадките за подхранване за едри лешояди в района на Маджарово и Студен Кладенец (понастоящем поддържани в рамките на LIFE проекта “Опазване на черния и белоглавия лешояд в трансграничните райони на Родопите”) се хранят още 5 двойки и 5 различни непълновъзрастни птици. Отделно, площадките за подхранване поддържани от ФДФФ, Зелени Балкани и ДЗХП  в рамките на проект „Нов живот за лешоядите“ (LIFE14 NAT/BG/000649) се ползват редовно от още 2 двойки (Бяла Река и Източна Стара Планина) и минимум 8 различни непълновъзрастни или неразмножаващи се възрастни индивиди (Котел – 6, Сливен – 3, Партизани – 1, Кресна – 1, Враца – 2). Някои от неразмножаващите се птици (напр. маркираният със сателитен предавател петгодишен лешояд Илияз) циркулират между площадките, включително между Източни Родопи и Източна Стара Планина. С това общият брой на двойките, които се подхранват в страната е 17, а на непълновъзрастни и негнездящи индивиди - 15. Броят на охраняваните гнезда ще нарасне през август по време на първите полети на малките лешоядчета, когато за 4-та поредна година БДЗП ще организира програма за доброволна охрана в Източни Родопи.

Площадката за подхранване в Метеора (Централна Гърция) продължава да функционира, както през изминалите години, и се посещава от трите останали египетски лешояди в района. Двете площадки, изградени в рамките на LIFE+ проекта “Помощ за египетския лешояд” в района на Коница, Епир, и в близост до Албания, се поддържат в сътрудничество с местните общности.

Площадката в Национален парк Дадя (този район се счита за последната крепост на вида в Гърция) се посещава редовно от три двойки египетски лешояди. Площадката се поддържа и управлява от Префектурата на Еврос в сътрудничество с Дирекцията на парка. Също така, двете гнезда в които се излюпиха малки, се охраняват.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.