Етикет: LIFE+
post-image
Новини Горско стопанство

Природосъобразното производство на висококачествена дървесина беше в основата на проведеното лесовъдско обучение в с. Граматиково

Беше показан Заарландският метод за извеждане на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина