Важни разяснения за кандидатите по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020

В отговор на постъпили въпроси от кандидати по процедура BG 06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“от ПРСР 20142020 г.МЗХГ публикува разяснения по тях

Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува актуални Разяснения по постъпили в периода 12-16 февруари 2020 г. въпроси по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване на ПРСР2014-2020.

В документа ще откриете разяснения на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 по 53 запитвания, подадени от кандидати по процедура № BG06RDNP001-1.001.

Разясненията от УО на ПРСР 2014-2020 са задължителни за всички кандидати!

16 март 2020 г. до 17:30 ч. е крайният срок за подаване на проектни предложения по отворената Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014-2020.

Очаквайте последните разяснения на МЗХГ по Условията за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-1.001 по подмярка 1.1 от ПРСР 2014-2020, които кандидати можеха да задават в срок до 3 (три) седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.