Възможности за използване на присаждането при зеленчукови култури

Съвместна информационна среща – семинар НССЗ и Аграрен университет-Пловдив

На 26 ноември 2018 г. в гр. Пловдив  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар НССЗ (ТОО-Пловдив и ТОО-Пазарджик) и Аграрен университет-Пловдив на тема: „Иновации в зеленчукопроизводството. Възможности за използване на присаждането при зеленчукови култури

В първата част на семинара доц. д-р Димка Хайтова от Аграрен университет - Пловдив ще запознае присъстващите с иновациите при отглеждането на зеленчукови култури. Във втората част лекторът ще разгледа възможностите за използване на прсаждане при зеленчуковите култури.

Експертите от Териториални областни офиси – Пловдив и Пазарджик на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.