Близо 100 фермери се включиха в обучения за новите европейски агросубсидии

Срещите бяха организирани от БДЗП, за да разяснят възможностите на мярка 214 по ПРСР

Близо 100 фермери от Югоизточна България се включиха в информационни срещи, организирани от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) в Сливен, Елхово, Свиленград и Тополовград. Целта на обученията бе да бъдат представяни и разяснени новите възможности за кандидатстване за евросубсидии по мярка 214 на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

Мярка 214 „Агроекологични плащания” бе въведена миналата година, но поради кратките срокове за кандидатстване от нея успяха да се възползват много малко фермери. Тя предвижда компенсации за развитието на екологично земеделие в районите на европейската мрежа Натура 2000 и по-специално в местата, където се срещат световно застрашените видове царски орел, египетски лешояд и червеногуша гъска. За да се възползват от мярка 214 стопаните, в чиито земи попадат трите застрашени вида птици, трябва да превърнат обработваемите земи в пасища и да ги поддържат като такива чрез паша или косене.

Сред най-често задаваните от фермерите въпроси беше къде могат да направят справка за парцелите, с които могат да кандидатстват. В момента това става в Областните разплащателни агенции на Държавен фонд Земеделие, а от 1 март 2013 г. справките ще се правят директно в Общинските служби по земеделие, които ще разполагат с необходимата информация. Земеделците от Свиленград  и Тополовград споделиха своето притеснение, че не разполагат с достатъчно обработваеми земи, които да отделят, за да превърнат в пасища. Фермерите, които проявиха интерес към мярка 214 за опазване на местообитанията на царския орел, се свързаха допълнително с агроекспертите на БДЗП, за да се консултират за условията за кандидатстване.

На всички срещи присъстваха и представители на държавната и местната администрация – Държавен фонд "Земеделие" в Сливен и Ямбол, Областната дирекция "Земеделие" от Хасково и Общинските служби по земеделие в Свиленград, Тополовград, Елхово и Сливен.

Повече информация и насоки за условията за кандидатстване вижте тук: http://www.saveraptors.org/download.php?type=doc

БДЗП организира срещите в рамките на проект LIFE+ „Опазване на царския орел и ловния сокол в Натура 2000” и на проект „Осигуряване на устойчиво управление на Натура 2000 зони, ключови за оцеляването на глобално застрашени видове” по Програма за малки проекти на Глобалния екологичен фонд (GEF). Четирите града, където се проведоха информационните срещи, са част от териториите, в които се реализират двата проекта.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.