БДЗП организира информационни срещи със земеделски стопани

Ще бъдат представени възможностите за финансиране по новите наредби от ПРСР 2014 – 2020 г.

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира в рамките на LIFE+ проект „Помощ за египетския лешояд“ информационни срещи за земеделските стопани от Източни Родопи на 1 април. Целта на срещите е да се представят подробно условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) през новия програмен период 2014 – 2020. Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зоните от Натура 2000 не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС и затова експертите на БДЗП инициират информационната кампания.

Срещите ще се проведат в:

  • Стамболово на 1 април 2015 г в заседателната зала на Община Стамболово от 10.00 часа
  • Крумовград на 1 април 2015 г в залата на общината на ул.“Трети март“ № 3, ет. 1 от 13.00 часа

На срещите ще бъдат представени подробно и на достъпен език условията за кандидатстване по новите агроекологични дейности на мярка „Агроекология и климат“ и по-конкретно направленията:

1. Възстановяване и поддържане на постоянно затревени площи с висока природна стойност (ВПС);

2. Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение;

3. Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение. Ще бъдат представени също възможностите за кандидатстване по мярка 12. Плащания по Натура 2000 и рамковата директива за водите.

На информационните срещи са поканени и представители от Общинските служби по „Земеделие” в Стамболово и Крумовград и експертите към Областна дирекция на Държавен фонд Земеделие в Хасково и Кърджали.

Двете срещи ще завършат с възможност за задаване на въпроси и дискусия за проблемите, които земеделските стопани срещат при кандидатстване по мерките.

БДЗП организира срещите в рамките на проект „Помощ за египетския лешояд”, финансиран от програма LIFE+ на Европейския съюз и фондация ''А. Г. Левентис''.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.