БДЗП организира информационни срещи за земеделските стопани и Държавни горски и ловни стопанства

Ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по мярка “Агроекология и климат“ и мярка „Плащания по Натура 2000“ от ПРСР

Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) организира информационни срещи за земеделските и горските стопани от общините Болярово, Средец и Хасково. Срещите ще се проведат на 26, 27 и 28 април.

  • В град Болярово - на 26 април от 11.00 часа на ул. „9-ти септември“ №3, ет.1 , (бившият Профсъюзен дом);
  • В град Средец - на 27 април от 10.30 часа в залата на общината, ет.1;
  • В град Хасково на 28 април от 10.00 часа в сградата на Държавно горско стопанство - Хасково , бул. „Г. С. Раковски“ № 6;

Целта на информационните мероприятия е да се отговори на интереса на земеделските и горските стопани от региона относно условията за кандидатстване по агроекологични дейности на мярка 10 „Агроекология и климат“, също и възможностите за получаване на плащания по Натура 2000 от ПРСР. Ще бъдат представени и възможностите за директни доставки и преработка във фермата на храни от животински произход, и как фермерите да реализират собствена земеделска продукция.

Голяма част от земеделските стопани, чиито земи попадат в зони от Натура 2000 или т.нар. „орнитологично важни места” (ОВМ), не са запознати с възможностите за развитие на бизнес, привличане на финансиране или кандидатстване за компенсации от ЕС. На срещата са поканени и представители от съответните Общински служби по „Земеделие”, както и  експерти към ОД на ДФЗ.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.