1. Начало
  2. Новини
  3. Любопитно
  4. Малките земеделски стопанства, с възможност за подпомагане по мярка 141 от ПРСР

Малките земеделски стопанства, с възможност за подпомагане по мярка 141 от ПРСР

Земеделски стопани до 60 год. възраст с право на 1500 евро годишна помощ

* Видео по темата може да видите ТУК
* Други статии по темата...

Предвидената по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”  финансова помощ, в размер на над 282 млн. лв. до 2013 г., е насочена към малките земеделски стопанства, които могат да бъдат подпомагани в продължение на 5 години с по 1500 евро.  

Едно от условията за допустимост по мярка 141 е кандидатстващите да са регистрирани по Закона за подпомагане на земеделските производители минимум един месец преди датата на кандидатстване. Задължително условие е да отглеждат най-малко два типа земеделски култури или поне един тип земеделска култура и един вид животни. Стопанствата трябва да са собственост или да са наети от физически лица на възраст до 60 години.

Нито една от отглежданите земеделски култури не трябва да надвишава 85% от общия икономически размер на стопанството. По мярката могат да кандидатстват земеделски производители, чиито стопанства са между 1 и 4 ИЕ.  Кандидатстващите също така трябва да поемат ангажимент за завършване на съответен курс на обучение.   

В бизнес планът, който може безплатно да бъде изготвен от специалистите от Националната служба за съвети в земеделието, трябва да фигурира първоначалното състояние на земеделското стопанство, на второ място – да е посочена стратегия, показваща как ще се достигне икономическата жизнеспособност за 5 години, както и описание на планираните инвестиции. Най-малко една от следващите междинни цели също трябва да бъде включена в бизнес плана, а именно - продължаване на настоящите и започване на нови земеделски дейности, замяна на всички или на част от земеделските дейности с нови земеделски дейности, преминаване от конвенционално към биологично земеделие, увеличаване на обработваемата площ на стопанството, както и броя на животните.

В случай, че земеделският производител не успее да реализира заплануваните дейности, той няма да получи следващите плащания за четвъртата и петата година, но и няма да е необходимо да връща обратно получаваната в продължение на три години финансова помощ.

Над 20 хиляди са потенциалните бенефициенти по мярка 141, като до момента са подадени едва 625 заявления за подпомагане. 

Резултатът от прилагането на мярката ще бъде по-добрата пазарна ориентация на тези стопанства и подобряването като цяло на икономиката в селските райони.

 

line

Материалът е публикуван по съвместен проект "ОСП - европейският модел за рентабилно земеделие", между Продуцентска къща "Агромедия" и Европейската комисия...повече информация

Земеделските производители с полупазарни стопанства трябва да бъдат по-активни по отношение на 141-а мярка от ПРСР

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.