Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове

Семинар с демонстрация на НССЗ и Аграрен университет-Пловдив

На 27 ноември 2018 г. в гр. Димитровград  ще се проведе съвместна информационна среща – семинар с демонстрация на НССЗ (ТОО-Хасково) и Аграрен университет-Пловдив на тема: „Нови технологии и интензивни схеми за отглеждане на костилкови овощни видове“.

На семинара  проф. д-р Валентин Личев от Аграрен университет - Пловдив ще представи възможности за ефективно отглеждане на овощни култури в България.Лекторът ще запознае присъстващите с резитба на костилкови овощни видове в интензивни насаждения. Проф. д-р Владислав Попов ще направи практическа демонстрация на резитба за формиране и плододаване при дървета от костилкови овощни видове.

Експертите от Териториалния областен офис - гр. Хасково на НССЗ ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от  ПРСР 2014-2020 г.