По ПРСР остават за обработка само 2970 проекта

За шест месеца по програмата са сключени договори за финансово подпомагане на 7000 кандидати

Към 2 февруари по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. остават за обработка само 2970 проекта и работата по тях ще приключи до април месец. Това съобщи изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие” Калина Илиева на пресконференция днес, на която бяха изнесени данни от приключилата проверка на Сметната палата за финансовото управление на институцията от януари 2008 г. до юни 2009 г. Само за шест месеца след встъпването на новото ръководство на фонда по програмата вече са сключени договори за финансово подпомагане на 7000 кандидати при заварени над 11 000 необработени проекти. За сравнение, проверката на Сметната палата показва, че до преди това за двете години на одитирания период средният процент на усвоените средства по ПРСР е едва 8.7%.

На пресконференция вчера Калина Илиева изнесе и резултатите от първия одит на Европейската комисия за прилагането на ПРСР до юни 2009 г., който беше извършен в периода 28.09.2009 г. – 02.10.2009 г. като обхвана основно проекти по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”. Основната цел на този одит беше да установи дали нередности по предприсъединителната програма САПАРД са допускани и по ПРСР по отношение на изкуственото разделяне на фирми с цел усвояване на по-големи субсидии и спазване на условието за предоставяне на три независими оферти за доставка на машини и оборудване по проектите. Препоръките от този одит бяха получени във фонда на 22 януари. „Както очаквахме основните констатации по този одит касаят именно процедурите за проследяемост на трите оферти и свързаността между фирмите, за което ръководство на Фонд „Земеделие” вече е предприел съответните действия”, посочи Калина Илиева.

Първата препоръка касае така наречените „три оферти”. Одиторите от Европейската комисия са установили, че в нито един от проверените проекти по мярка 121 „Модернизация на земеделски стопанства”, приложените три оферти не се отнасят за един и същи модел техника. За всички оставащи за орбаботка заявления по програмата това правило ще се прилага изрично като ще бъде заложено и в новата наредба по мярката. За машини, които се доставят само от един от вносител, Европейската комисия препоръчва да се оферира към други европейски пазари, което ще е предпоставка да не се допуска монопол на българския пазар от определени големи вносители на земеделска техника. В тази посока фонд  “Земеделие” също е предприел действия като ще поддържа обща база данни с действащите пазарни цени на земеделската техника с Асоциацията на производителите на машини и съоръжения в Германия - VDMA.

Втората препоръка на Европейската комисия посочва необходимостта от ревизиране на контролните процедури по ЗОП при избор на изпълнител по общинските проекти от ПРСР. Тази препоръка вече е изпълнена като е въведена нова процедура за проверка на обществените поръчки по общинските проекти и е представена на ЕК през октомври 2009 г.. Тя е публикувана на интернет страницата на фонда.

Третата препоръка се отнася за свързаността между фирмите.  Според Европейската комисия е необходима по-структурирана процедура, по която да се удостоверява липсата на изкуствено разделяне на фирми от страна на кандидатите по програмата с цел получаване на по- големи от допустимите субсидии. В тази връзка също още през септември от фонд “Земеделие” са въведени нови индикатори, по които да се извършват контролни проверки на кандидатите по ПРСР. Освен това е въведена и контролна процедура, която не позволява отделните юридически и физически лица да получават по- голям от допустимия по наредба размер на финансиране по различните мерки на програмата. Одиторите от ЕК изрично изтъкват, че тези промени трябва да бъдат заложени в нормативната уредба по програмата, върху което Управляващият орган по ПРСР в Министерство на земеделието и храните вече работи.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.