1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Анализирани са подземните водни тела между България и Гърция

Анализирани са подземните водни тела между България и Гърция

Събраната и систематизирана информация ще помогне за управлението на подземните води

Приключи проект „Проучване на трансграничните подземни водни тела между България и Гърция“. Той  се реализира по програма ВG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, която се управлява от МОСВ. Изпълнители на проекта са Геологическия институт „Ст. Димитров“, Българска академия на науките – София в партньорство с Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“.

С реализацията на проекта се направи сериозна стъпка към  по-доброто управление на общите трансгранични подземни водни тела между България и Гърция.  Събраната  и систематизирана информация ще помогне както за управлението  на подземните води, така и за бъдещи изследвания.  Направено е характеризиране на подземните водни тела, оценени са връзката с повърхностни води и екосистеми, както и  натискът и рискът за състоянието на подземните води.

При изпълнението на проекта е анализирано всяко от разглежданите подземни водни тела с оглед оценка възможността за пренос на подземни води през границата с Гърция. Направена е и идентификация на трансгранични подземни водни тела. Изяснени са    регионалните хидрогеоложки особености и закономерности в слабо изучени райони с разпространение на пукнатинни води.

Всички основни резултати от изпълнението на проекта са  използвани  при изготвянето на Плановете за управление на речните басейни (2016-2021 г) за Източнобеломорския и Западнобеломорския райони за басейново управление на водите.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.