1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Дейността на WWF през 2021 година

Дейността на WWF през 2021 година

Снимка:

Екипът на WWF

Вижте приносите за природата през изминалата година

Изпратихме още една година, изпълнена със стремежи и предизвикателства, но и с невероятни емоции. Сега, когато правим равносметката, без колебание заявяваме, че, въпреки трудностите, всяко усилие, положено в името на природата, си е заслужавало, защото е превърнало нашия свят в по-добро място за живеене. Но нищо от това, което сме направили през годината, нямаше да е възможно ако не бяхте вие. Вие, които неуморно ни помагахте и продължавате да ни помагате да се грижим и да опазваме българската природа. Успехите, които постигнахме, дължим на вашата подкрепа! Ето част от тях:

Участвахме в първа фаза от създаването на нови гори в Югозападна България

В следващите три години ще бъдат посадени 450 000 фиданки от космат дъб. За тази цел заедно с експерти от ЮЗДП, Горска семеконтролна станция и доброволци на няколко пъти проведохме акции по селектиране на жълъди. Сега те се съхраняват в разсадника на ЮЗДП на определена температура, проветряват се и се овлажняват по няколко пъти на седмица, а през пролетта ще бъдат засадени ръчно в специални контейнери. Залесяването с контейнерни фиданки позволява кореновата им система да бъде защитена от увреждане и изсъхване по време на транспорта и увеличава броя на успешно прихваналите се фиданки. Успешното ни партньорството с ЮЗДП е изключително необходимо за опазването на българските гори и признание на ролята на WWF за изграждане на капацитет за отговорно управление на горите.

Опазихме от сеч още 4832 декара общински стари гори

Опазването на старите гори е една от най-важните мисии на WWF в България. Изключително горди сме, че работата ни се увенчава с успех и редица общини съхраниха част от тези ценни местообитания. През последните години извършихме проучвания на територията на 62 общини от цялата страна. Предоставихме резултатите от проучването ни на съответните общини и ги приканихме да предприемат конкретни действия за опазването на старите гори – последните кътчета дива природа, неповлияни от човека. Благодарение на енергичната ни работа, за последните две години имаме 10 844 декара стари гори със статут на защитени.

Започнахме дългосрочна програма за мониторинг на старите горите гори, обявени за опазване

През пролетта започнахме мониторинг на състоянието на обявените за опазване гори във фаза на старост в границите на 14 горски стопанства в страната – Берковица, Борино, Говежда, Девин, Земен, Катунци, Мугла, Осогово, Петрич, Първомай, Радомир, Смолян, Хайтов и Чипровци на обща площ 1800 ха. Установихме, че ограниченията, отнасящи се до старите гори, са спазени и не са извършвани сечи. Напомняме, че защитата на старите гори е от изключителна важност за опазването на пъстрия животински и растителен свят, чиито дом са те. Всеки може да подкрепи работата ни по опазване на дивата българска природа с дарение на сума по избор тук.

Проучихме горски терени, които ще бъдат адаптирани към промените в климата

През лятото на 2021 г. екипът ни започна да събира информация за едни от най-уязвимите гори у нас, които са с влошено здравословно състояние, а именно изкуствено създадените горски култури от бял и черен бор. Целта ни е чрез прилагането на различни мерки, тези гори да бъдат адаптирани към климатичните промени, което да ги направи по-устойчиви. Теренните дейности се провеждат на извадков принцип на обща площ от над 13 000 дка. А местата, които посетихме, са в района на селата Рударци, Ярлово и Боснек.

Поставихме образователни табели в природните паркове „Витоша“ и „Беласица“
Направихме проучване на пазара за есетрови продукти и събрахме данни за нарушенията в България, Румъния, Сърбия и Украйна

От години нашият екип работи за опазването на популацията на най-застрашената от изчезване група животни в света – есетрите. Освен теренната дейност, зарибяване на Дунав с над 77 хиляди рибки, както и работата с местни общности, през 2021 г. създадохме и първия по рода си доклад с доказателства за мащаба на бракониерството и незаконната търговия с есетри и естрови продукти. Въпреки забраната, месо и хайвер от диви есетри все така се продават свободно на българския пазар. Повечето нарушения са в заведения в дунавски градове, а незаконният хайвер се продава предимно в интернет. Опасенията ни са, че реалните нива на незаконна търговия и улов на есетри вероятно са в пъти повече от регистрираните. Въпреки това, усилията ни по опазване на тези древни риби продължават.

Проучихме река Дунав със сонар и продължихме работата си по опазване на есетрите

Интензивен беше летният сезон и при работата ни по опазване на критично застрашените есетри. Екипът ни прекара немалко дни във водите на Дунав. Направихме проучване на реката със сонар, за да установим къде са местата за хвърляне на хайвер и така да имаме шанс да ги опазим. По време на проучването попаднахме на 14 бебета чиги, едно бебе хибрид между чига и пъструга, както и бебе руска есетра, донесено ни от рибар от Ветрен. Руската есетричка е първата дива рибка от този вид, която установяваме от 2013 г. (когато започнахме работата си по есетрите). Това ни дава надежда, че има смисъл от забраната за улов, зарибяванията, които правим, както и от работата ни с рибари и институции. Всеки може да подкрепи дейността ни като стане закрилник на есетра с дарение на сума по избор.

Проучихме възприятията на българите относно климатичните промени и енергийния преход

Проведохме социологическо проучване, което обхвана 1000 респондента, навършили 18 години. То имаше за цел да определи възприятията, свързани с климатичните промени и темата за трансформирането на въгледобивния сектор. От него разбрахме, че 48 % от хората се чувстват запознати с проблемите около изменението на климата, едва 10 % познават темата за трансформирането на въглищната енергия, а половината от анкетираните имат активна нагласа за участие в енергийния преход на страната ни. Проучването ни даде ценна информация за нагласите на българите за прехода към нисковъглеродна икономика, който вече се случва в другите страни, очаквайки и нас. Затова е необходимо да сме подготвени и да действаме с мисъл.
Навръх 87-ия рожден ден на първия Природен парк на Балканите – „Витоша“ поставихме 82 нови табели, които да запознаят хората с огромното значение на мъртвата дървесина за живота в гората. Табелите са изработени от дърво, с голямо изображение на QR код. След като бъде сканирано, то отвежда потребителя до нашия сайт, където може да чуе през телефона си информация и да научи нещо нови и интересно, докато се разхожда в планината. Оглеждайте се за тях в района между местността „Златните мостове“ и хижа „Момина скала“, както и по туристическите пътеки Бистрица – хижа „Алеко“, местност „Меча поляна“, Златни мостове –  хижа „Бор“ – Голи връх! Такива табели ще поставим и в други планини около София, а 10 вече са и в Природен парк „Беласица“.

Изготвихме анализ за горската престъпност и доклад с препоръки за успешно справяне с престъпленията в горите

Обединихме сили с партньори в Белгия, Франция, Румъния, Словакия и Украйна, за да положим основите на мрежа, способна да разкрива ефективно престъпленията в горите. Разглеждайки пропуските и визирайки предизвикателствата, изготвихме изчерпателен анализ за по-добро разбиране на горската престъпност в различните държави. Той включва и разнообразни възможностите за подкрепа на горското управление и правоприлагащите структури като насърчава и гражданското общество да подава сигнали и да бъде информиран партньор на властите. Линк към анализа, както и обобщение на основните изводи и препоръки вижте тук.

Променихме Плана за възстановяване и устойчивост за повече биоразнообразие и климат

Благодарение на фокусираните ни усилия в Плана за възстановяване и устойчивост беше обърнато повече внимание на климата и биоразнообразието, като за първи път в историята на България бе назначен вицепремиер по климатичните въпроси. Освен това Планът ще изразходва 32 милиона евро за адаптиране на екосистемите и хората към последиците от изменението на климата, а системата за ранно предупреждение от горски пожари ще бъда подсилена с нови наблюдателни кули. Опазването на горите и заплахите пред климата ще бъдат внедрени и в училищното образование. Планът ще финансира изграждането на 10 рибни прохода и премахването на 10 изкуствени бариери по протежение на 400-километров участък от български реки, а 6 ценни влажни зони ще бъдат частично възстановени. И не на последно място – най-сетне бе определен, макар и по-неамбициозен, отколкото бихме искали, краен срок за излизане от въглищната зависимост и преминаване към нисковъглеродна икономика – 2038 г.

Подготвихме доклад с прогнози за новите работни места в енергийния сектор

Въглищата остават в миналото, а броят на работните места във въгледобивната промишленост из цяла Европа, както и в България, рязко намалява. Подготвихме доклад който прогнозира новите работни места у нас в контекста на справедливия преход. Той показа, че секторите „възобновяема енергия“, „биоземеделие и биохрани“, „биопластика“, IT и „ресурсна ефективност“ ще имат нужда от кадри. А регионите, разчитащи на изкопаемите горива, трябва да използват по нов начин наличните ресурси като хора, земя, имоти, гори, води и енергиен потенциал. Данните сочат, че 15 600 служители от въглищния бранш лесно ще намерят работа в съществуващите икономически сектори, но ще бъдат по-ниско заплатени. В същото време само 2850 работни места ще бъдат създадени въз основа на иновации и нови технологии. Ето защо е изключително важно ресурсите на Фонда за справедлив преход да бъдат насочени към устойчиви и иновативни икономически дейности, които да позволят реализирането на истински справедлив преход.

Организирахме и участвахме в първото и второто преместване на проблемни мечки в България

Гордеем се, че работата ни по опазване на мечките доведе до въвеждане на нови хуманни методи на действие при конфликтни ситуации. Мечката Симона бе първата, уловена с цел преместване, а не отстрел! Това е прецедент у нас и правилна стъпка в опазването на вида. За съжаление, въпреки огромните грижи, които положихме, Симона не успя да оцелее. Тя бе открита простреляна от бракониери. Близо 100 мечки стават жертва на бракониерство всяка година. За щастие обаче, мечокът Живко не е сред тях. Той стана втората преместена проблемна мечка в България, в рамките на година, след като беше забелязан да търси храна из ябълковите градини и боклуджийските кофи в покрайнините на Габрово. В момента Живко се намира в отдалечена част на Национален парк „Централен Балкан“ и по данни от GPS нашийника, който му поставихме, се адаптира успешно към новия си дом.

Участвахме в ежегодния есенен мониторинг на кафявата мечка

Като част от работата ни по опазване на мечките представителят на WWF и на Спасителния мечешкия отряд Костадин Вълчев се включи в ежегодния есенен мониторинг на кафявата мечка, организиран от ИОАС. Целта на мониторинга е да проследи динамиката на популацията на мечката на база събраната и обработена теренна информация. Имахме възможност да се запознаем директно с методиката на работа и да разширим познанията си. Всеки може да помогне на нашия Спасителен отряд да продължи работата си по опазване на мечките тук.

Спасителният мечешки отряд стана на 1 година

Благодарение на вашата подкрепа създадохме отряд, който вече една година работи за превенция на конфликти между мечки и хора. За това време: поставихме 10 електропастира, участвахме два пъти в преместването на проблемни мечки, създадохме образователни табели и брошури, срещнахме се с различни институции и местни власти, отзовахме се на десетки сигнали, проучвайки ситуацията и давайки съвети. Информирахме за значимостта да се подават сигнали своевременно и да разрешаваме различни казуси хуманно, опазвайки както живота на хората, така и този на мечките.

Създадохме виртуалния асистент ПАН

По случай 15-годишнината нa WWF в България към екипа ни се присъеди нов колега –виртуалният асистент на име ПАН. Той е изключително забавен. С него човек може да чати, да играе куиз-игри и да види всички локации в страната, в които екипът на WWF работи. Ентусиазиран, деен и влюбен в природата, нашият колега работи 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. Всеки, който иска, може да се запознае с него, като единственото условие е да има инсталиран Viber на устройството си. Още за Пан можете да научите тук.

Вкарахме темите за дивата природа и силата на младежите на TEDx Vitosha

Имахме огромното удоволствие да участваме, и то с двама лектори, в TEDx изданието, посветено на решенията, свързани със справяне с климатичната криза и опазване на околната среда. Десетки хора чуха мотивиращите послания на Сара Стоунър и Нейтън Спийс, които дойдоха у нас специално за случая. Сара работи активно за налагането на задълбочени разузнавателни дейности с цел разкриването на престъпления срещу дивата природа. А Нейтън разработва и прилага стратегия за програмата на WWF за овластяване на младежите.

Организирахме две регати с каяци по Дунав

За да спомогнем развитието на забележителния дунавския регион и да разкрием богата му историята и култура, заедно с представители на мрежата „Дунавските водачи“ организирахме плаване с каяци. Маршрутите на двете регати бяха Белене - Тутракан и Тутракан - Силистра. С регатите ние не само дадохме възможност на пътешествениците да се насладят на красотата и биооразнообразието на река Дунав, но и показахме защо трябва да се предприемат мерки за нейното опазване. През последните години в резултат от усилията на WWF в дунавския регион вече работи мрежа от туристически водачи. Над 90 гида от шест страни, сред които и България вдъхват нов живот на редица изоставени места по поречието на  Дунав. Вижте повече в нашия пътепис.

Над 230 ученици и студенти търсиха устойчиви бизнес решения в Panda Labs

Силно вярваме в обучението и овластяването на младежи, които да станат застъпници за устойчивото развитие на България. Ето защо сме изключително горди, че през 2021 г. у нас стартира иновационната програма на WWF – Panda Labs. В рамките на програмата работихме с повече от 230 младежи от над 20 града. След 3 семестъра, 9 дни хакатони, 3 седмици мастъркласове и споделения опит на над 45 лектора, три устойчиви идеи в сферата на отпадъците, храната и мобилността, намериха пътя си за реализация: пелети за отопление, направени от кафе и друг остатъчен материал; био-алтернативен пестицид срещу вредители, направен от чесън и коприва; предложение за електрифициране на стари автомобили с услуга за споделено пътуване.

Превърнахме 49 младежи в климатични герои и лидери на мнение

Образователната дейност заема важно място в работата ни. През 2021 г. обучихме 49 младежи от България, Румъния, Сърбия и Чехия с амбицията да ги превърнем в климатични лидери на своите общества и да ги осведомим за климатичната криза и последиците от разточителното потребление. YouTube канали и подкасти, семинари и документални филми, обществени хладилници и гардероби с храна и дрехи за спасяване – това са само част от разнообразните младежки инициативи в борбата срещу климатичните промени. Вече набираме участници и за втория етап на проекта Climate heroes, в който ще търсим още 20 климатични герои от България, на възраст между 15 и 24 години.

Всеки желаещ може да се превърна в част от нашите успехи като подкрепи дейността ни за опазването на българската природа тук.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.