1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Дискусионният форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“ събра над 110 експерти, преподаватели и студенти!

Дискусионният форум „За природа свободна от инвазивни чужди видове растения“ събра над 110 експерти, преподаватели и студенти!

Акцент на Форума бе споделянето на познание и опит за най-агресивните ИЧВ дървета и храсти и за най-ефективните методи за премахването им

Зала II на АУ събра заедно повече от сто и десет специалисти от всички институции с отговорности за опазването на природните местообитания и ограничаване нашествието на инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения и животни, преподаватели и студенти.

Данни, проблеми и предизвикателства представиха експерти от Министерството на околната среда и водите, Националната служба за съвети в земеделието, АУ, ИБЕИ на БАН, Община Карлово, Югозападно и Южно централно държавни предприятия, Централна лаборатория по карантина на растенията, Сдружение "Екофорум за природата", Фондация "Информация и природозащита" (ФИП)  и Сдружение за териториален и екологичен просперитет. В обсъжданията се включиха и специалисти от Изпълнителна агенция по околна среда, регионални инспекции по околна среда и води, дирекции на национални и природни паркове, Министерство на земеделието, ДФ "Земеделие", Община Смолян, Община Пловдив, Басейнова дирекция "Източно беломорски район", РДГ Пловдив, ОП "Градини и паркове" - Пловдив, държавни горски стопанства Карлово и Асеновград, Държавно ловно стопанство Тракия, преподаватели и студенти от АУ, Пловдивски Университет, Софийски Университет, Селскостопанска академия, Регионален природонаучен музей в Пловдив.

Акцент на Форума бе споделянето на познание и опит за най-агресивните ИЧВ дървета и храсти и за най-ефективните методи за премахването им. Участниците получиха Ръководство, в което методите са онагледени със снимки и схеми. Всеки може да го използва, като го изтегли оттук.

Формулирахме идеи и предложения за съвместни ефективни действия за преодоляване на проблемите при стопанисването и управлението на тревни и горски местообитания и ограничаване на една от най-големите заплахи за дивата природа по света и у нас - ИЧВ. Екипът на ФИП ги обработва и ще ги сподели с всички вас в близките дни. Имаме отговорността да ги предоставим на МОСВ, МЗм, горския сектор и всички други заинтересовани  институции. 

Форумът се организира от екипа на ФИП, в партньорство с ръководството на Аграрен Университет. Той е посветен на тридесетата годишнина на Програмата за околна среда на ЕК – LIFE и на създаването на мрежата от защитени зони НАТУРА 2000.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.