Двойно повече места бяха почистени в тазгодишната кампания „Да изчистим България заедно!“

От 5165 замърсени терена бяха събрани 4338 тона отпадъци

Почти двойно повече места бяха почистени от доброволците в тазгодишното издание на кампанията на бТВ „Да изчистим България заедно!“ на 14-ти септември. От 5165 замърсени терена бяха събрани 4338 тона отпадъци, което е приблизително същото количество като през м.г.,  сочат окончателните данни от тазгодишната кампания, на която Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е основен партньор. През 2018 г. количествата бяха 4123,32 тона от общо 2869 замърсени терена.

Изчисленията показват, че от всяко почистено място са извозени приблизително 800 килограма отпадъци. За сравнение - през 2018 г. към Регионалните системи за управление на отпадъците са били извозени по тон и половина от почистено място, което показва тенденция за намаляване на отпадъците.

В рамките на кампанията МОСВ осигури безплатен достъп до Регионалните системи за управление на отпадъците, където се извозваха събраните количества за сепариране и/или депониране. В деня на почистването общините бяха освободени от дължимите отчисления за количествата депонирани отпадъци, за да бъдат насърчени да организират почистването на своята територия.

С финансовата подкрепа на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) тази година бяха осигурени 40 хил. чувала и 40 хил. чифта ръкавици за еднократна употреба.  За областните управи бяха осигурени бонове за гориво, с които беше обезпечено извозването на отпадъците.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар