ЕК публикува нов индекс за качеството на въздуха и атлас за качеството на въздуха

Всяка година в ЕС над 400 000 граждани умират преждевременно поради лошото качество на въздуха

Европейската комисия и Европейската агенция за околна среда днес обявиха официално новия индекс за качеството на въздуха. Това съвпадна с публикуването на атласа за качеството на въздуха — инструмент, разработен от Съвместния изследователски център на Комисията.

На провеждащия се днес в Париж Форум за чист въздух Комисията и Европейската агенция за околна среда обявиха официално новия индекс за качеството на въздуха, който дава възможност на гражданите да следят качеството на въздуха в реално време. Комисията публикува и атлас за качеството на въздуха — инструмент, разработен от Съвместния изследователски център на Комисията, който показва произхода на фините прахови частици като прах, дим, сажди, цветен прашец и почвени частици в градовете на ЕС.

Индексът за качеството на въздуха и Европейският атлас за качеството на въздуха са два инструмента, които ще спомогнат за въвеждането на целенасочени мерки за подобряване на качеството на въздуха и за повишаване на осведомеността на гражданите относно състоянието на качеството на въздуха в Европа.  Всяка година в ЕС над 400 000 граждани умират преждевременно поради лошото качество на въздуха, което представлява над десет пъти повече от броя на смъртните случаи, причинени от пътнотранспортни произшествия. Милиони други хора страдат от респираторни и сърдечносъдови заболявания, причинени от замърсяването на въздуха.

Новият европейски индекс за качеството на въздуха представлява удобна за ползване интерактивна карта, която показва състоянието на качеството на въздуха на местно равнище въз основа на петте най-големи замърсителя на въздуха, които увреждат здравето на хората и околната среда:  праховите частици (ПЧ2,5 и ПЧ10), тропосферния озон (наричан още "приземен озон" — O3), азотния диоксид (NO2) и серния диоксид (SO2).  Като показва данни в реално време за цяла Европа, новият индекс позволява на гражданите да открият колко чист е въздухът, който дишат.  Потребителите могат да пуснат търсене за всеки град или регион в Европа и да го разгледат в увеличен мащаб, за да проверят какво е състоянието на качеството на въздуха на местно равнище.

Атласът за качеството на въздуха предоставя информация за географските и секторните източници на замърсяване на въздуха за 150-те най-големи града в Европа. Той показва, че емисиите на атмосферни замърсители в градовете произхождат предимно от различните човешки дейности и че транспортът, селското стопанство, промишлеността и отоплението на жилищните сгради са причинители на по-голямата част от замърсяването.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.