Екипът на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“ организира семинар

Снимка:

Форумът ще се проведе от 23 до 25 април 2014 г. в гр. Вършец

Общо 70 български експерти ще участват в семинара „Преработка във фермата и директна продажба на сурово мляко и млечни продукти по изискванията на Наредба 26/2010 г. на МЗХ” от 23 до 25 април 2014 г. в гр. Вършец. Очакват се представители на всички 28 Областни дирекции по безопасност на храните и на две дирекции в  Министерството на земеделието и храните. Предвижда се на откриването да присъстват заместник-министърът на земеделието и храните Явор Гечев и изпълнителният директор на БАБХ Пламен Моллов.

Семинарът се организира от екипа на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“.  В резултат на доброто сътрудничество и съвместните усилия на експертите от МЗХ, БАБХ и екипа на проекта подготовката на промените в Наредба 26 напредва успешно и очакванията са съвсем скоро да бъдат готови, като това ще бъде и една от темите за дискусии на семинара. Другата цел на семинара е да бъде споделен и проучен европейският и швейцарският опит.

Сред основните лектори ще е д-р Пол Бос, ръководител на Инспектората по храните в Кантон  Берн, отговорен за екип от 35 служители и 28 000 ферми.  Д-р Бос е също така и полковник в швейцарската армия, ветеринарен офицер и началник на инспектората по хигиена на храните в армията, а от 2012 година е и Федерален проверяващ на инспекторите по храни. Темите, по които той ще говори, са: „Малките производители на храни – защо европейските регламенти трябва да се прилагат гъвкаво за тях“ и „Процедура по регистрация, одобрение и последващ контрол на малки обекти за производство на храни в Швейцария - практически примери от ферми, в които българската група специалисти беше на посещение през февруари 2013 г.”.

Практическото занятие ще бъде в две ферми в община Берковица, които са  в процес на регистрация по Наредба 26 за преработка на овче мляко. Фермерите участваха в учебно посещение в Швейцария преди 7 месеца и са запознати с хигиенните изисквания и контрола на фермерските обекти в Швейцария и в България.
 
Четиригодишният българско-швейцарски проект „За Балкана и хората“ започна през септември 2012 година. Голямата му цел е изграждането на успешен модел, който да покаже, че връзката между запазването на природата и устойчивото развитие на селските райони в територии с висока природна стойност може да е печеливша - за местните хора, за бизнеса и за околната среда. Проектът се изпълнява в партньорство от четири швейцарски и шест български  партньори (включително и Министерството на земеделието и храните) в девет зони от мрежата Натура 2000 в Западна и Централна Стара планина с финансиране от  Българо-швейцарската програма за сътрудничество на обща стойност 4’200’000 швейцарски франка.

Коментари (0)
Няма коментари.

Добави коментар