Екоминистерството обмисля мерки срещу растения и животни причиняващи вреди на околната среда

Костурът и червенобузата костенурка са сред тези видове

Екоминистерството обмисля мерки срещу някои растения и животни, които могат да причинят вреди на околната среда, икономиката и човешкото здраве. Това съобщи вчера зам.-министър Евдокия Манева по повод деня на биологичното разнообразие пише trud.bg. Един от тези видове е костурът. Това е хищна риба, която не е типична за България, но е толкова експанзивна, че потиска нашите популации в язовирите и реките. В яз. “Доспат” напр. костурът вече доминира над пъстървата и шарана.

МОСВ е възложило на БАН експертиза и за пауловнията, от която искат да правят масиви с цел производство на брикети, каза Манева. Това е изключително бързорастящ дървесен вид с голяма листна маса. Идва от Китай. Среща се в парковете като красиво декоративно растение с лилави цветове. Но трябвало да се проучи дали не е прекалено завладяващо. Много опасна се оказва и червенобузата костенурка. Много хора я гледат в вкъщи като домашен любимец, след което я пускат в природата. Тя обаче унищожава яйцата и ларвите на други влечуги, които живеят на територията ни. До момента мерки за ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове са прилагани в някои райони по р. Дунав и Черноморското крайбрежие. Като примери могат да се посочат мидата зебра (Dreissena polymorpha), рапанът (Rapana thomassiana) и кестенов листоминиращ молец (Cameraria ohridella).