Експерти от БДЗП маркираха и описахa над 400 опасни електрически стълба в Източни Родопи

Снимка:

Картирането и последващото обезопасяване е една от ключовите дейности в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“

Екипът на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) завърши картирането на  рисковите електрически стълбове в района на Източни Родопи. Експерти от дружеството маркираха и описахa характеристиките на над 400 стълба в рамките на пет дни. Картирането и последващото обезопасяване на рисковата за лешоядите електроразпределителна мрежа е една от ключовите дейности в рамките на LIFE проекта „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“.

Обходените стълбове попадат в района на ЗЗ „Студен кладенец“, ЗЗ „Крумовица“ и ЗЗ „Бяла река“, в които гнездят и се хранят белоглавият и черният лешояди съответно. Събраната информация ще бъде въведена и обобщена в съществуваща вече база данни, която е разработена в рамките на предходен проект с фокус върху опазването на египетския лешояд. На основата на резултатите от проучването ще бъде взето решението кои са най-рискови за редките птици стълбове и в последствие те ще бъдат обезопасени. Приоритетно ще бъдат изолирани стълбове в непосредствена близост до гнездовите колонии и/или намиращи се в териториите, където птиците търсят своята храна.

Общо изминати и описани за този период са около 33 км от електроразпределителните линии в различни местообитания. По време изследването бяха установени над 10 жертви, сред които гарвани, сиви врани, черен щъркел и обикновен мишелов. Най-честата причина за смъртта е токовият удар, по-редки са случаите на сблъсък с жици. „Когато птицата е загинала поради токов удар, най-често намираме останките под самия стълб, докато сблъсъка с електропроводите става най-често между стълбовете. Но това трябва да се изяснява прецизно, защото в някои случаи наземни хищници могат да разнасят телата на загиналите птици и/или дори напълно да ги премахват от мястото на токов удар или сблъсък“, пояснява Добромир Добрев от БДЗП.

Тази дейност допълва и надгражда предишните изследвания и природозащитни дейности в региона по LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“, където са картирани и оценени рисковите електрически стълбове, намиращи се в активните гнездови местообитания на египетски лешояди в цяла България. Изготвените тогава доклади, оценки и карти ще бъдат допълнени и на базата на това ще бъдат обезопасени най-рисковите стълбове за белоглавия и черния лешояди, като допълнително ще бъдат поставени специални съоръжения, наречени дивертори. Диверторите са светлоотразителни съоръжения, които се поставят на самите проводници и целта им е да заострят вниманието на птиците, които по-лесно да ги забелязват и по този начин да се ориентират откъде минават самите проводници, за да избегнат сблъсъка с тях.  В района вече са обезопасени около 450 стълба и се очаква да бъдат обезопасени още 120, както и на 2,5 км от най-рисковата електропреносна мрежа да бъдат монтирани дивертори.

Тази важна природозащитна дейност се осъществява рамките на проекта „Опазване на черния и белоглавия лешояди в трансграничната планина Родопи“ (LIFE14 NAT/NL/000901), разработен от Rewilding Europe, в партньорство с Фондация По-диви Родопи, Българското дружество за защита на птиците. Проектът е финансиран по програмата LIFE на ЕК.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина, за да получавате всеки петък най-важната седмична информация.

За още новини – харесайте страницата ни във FACEBOOK.