Европейските министри на околната среда решават за програма LIFE

Програмата е използвана успешно в ЕС като предоставя иновативни екологични решения за редица проблеми на индустрията

Министрите на околната среда на държавите от Европейския съюз се събират в Люксембург днес, 25 юни. Заседанието на Съвета е от голямо значение, тъй като ще определи бъдещето на опазването на европейската природа, свързано с икономически растеж. В центъра на дискусиите ще залегне законодателното предложение на Европейската комисия за програма LIFE – единственият финансов инструмент на блока, изцяло посветен на околната среда, опазването на природата и борбата с климатичните промени.

Както показва средносрочната оценка, програма LIFE е използвана успешно в Европейския съюз като предоставя иновативни екологични решения за редица проблеми на индустрията. Тя играе важна роля не само в защитата на биоразнообразието, но и в създаването на нови работни места, както и в ускоряването на европейската икономика. Статистиката сочи, че в периода между 2009-а и 2015-а година програма LIFE е отворила приблизително 75 000 работни места на територията на ЕС.

Законодателното предложението на Комисията за програма LIFE включва също и увеличаване на нейното финансиране. Въпреки това, то остава твърдо под бюджета, за който настояват WWF и още над 200 организации. Според нас предвидените средства са крайно недостатъчни за да се справим с негативните последици от измененията в климата и влошаването на състоянието на околната среда.

Освен това предложението съдържа и редица неясноти във връзка с разширяването на достъпа до грантове за представители на гражданското общество за сметка на публичния сектор.

По тези причини WWF призовава държавите-членки да разгледат следните препоръки:
1. Нека да заделим поне 1% от бюджета на Европейския съюз за програма LIFE. По-конкретно това би представлявало едва по 1 евроцент на ден за всеки гражданин на Общността.
2. Нека да инвестираме в опазването на природата и биоразнообразието, отделяйки поне 50% от средствата по програма LIFE за този тип проекти.
3. Нека да приближим програмата до гражданите чрез осигуряване на по-широк достъп до средства, предназначени за природозащитни проекти. Поне 50% от предвидените средства трябва да достигат до гражданския сектор.

Друга водеща тема, която ще бъде засегната на форума, е свързана с реформирането на Общата Селскостопанска политика след 2020-а година и превръщането ѝ в справедлива, ефективна и устойчива такава. Това е една от ключовите цели за прехода към устойчиво земеделие в Европа. Настоящата политика в сектора допринася за увеличаване натиска върху околната среда и климата, изчерпването на природните ресурси и замърсяването на реките и езерата. Това пряко подкопава ангажиментите на Европейския съюз за поддържане на биоразнообразието иза опазване на сладководните басейни.

Министрите ще обсъдят и въпроса за ограничаване на пластмасовите продукти за еднократна употреба. Предложението включва мерки за забрана на пластмасови продукти за еднократна употреба, като приборите и сламките от пластмаса, както и за повишаване обществената осведоменост за тяхното негативно въздействие върху океаните. Темата е от съществено значение, тъй като по данни на WWF повече от 250 килограма пластмасови отпадъци се изливат в Световния океан всяка секунда!

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.