Европейският съд разпореди Полша да прекрати добива на дървен материал в Беловежката гора

Ще бъдат нанесени необратими щети

Беловежката гора в Полша е повече от ценна – тя е едно от последните останки жива история в Европа, тя е нашето общо наследство, което човешката алчност и безумие са на път да  погубят завинаги.

След поемането на властта сегашното полско правителство одобри интензивния дърводобив в защитената част на гората. За активното използване на дървесина се посочва нуждата за борба с корояда по смърчовите дървета и свързаната с това потенциална опасност за загиване на гората – твърдение, оборвано многократно от основните научни институти в Полша, които изучават процеса от десетилетия. Повече от 50 000 дървета вече са отсечени, много от тях на възраст над 100 години.

Само преди няколко седмици Европейският съд отговори на правната жалба на Европейската комисия и нареди на Полша да прекрати добива на дървен материал, за да се предотвратят необратими щети, преди Съдът да издаде окончателното си решение. Но полските власти пренебрегнаха всички искания за спасяване на гората, гласовете на учени и неправителствени организации, протести, петиции, исканията на ЮНЕСКО и дори заповедта на Европейския съд, с което Полша стана  първата държава от ЕС, която се противопоставя на решението на Съда.

Единственото, което стои между дърветата и дърводобивните машини, е протестът на хората!

Хората – защитници на гората, които със собствените си тела блокират пътища и спират машините. Много от тях са подложени на заплахи, физическо насилие и съдебни дела. За да продължат, те трябва да знаят, че не са сами, за да останат в безопасност, имат нужда от видимост.

Ние можем да им дадем това, като придадем международно внимание на техните усилия, като уверим тях и техните опоненти, че ги наблюдаваме. Можем да ги подкрепим с огромно послание на солидарност от цяла Европа и като дарим средства, необходими за запазването на защитата на гората силна през зимните месеци.

Покажи своята подкрепа, застани редом до тях с името си, като подпишеш отвореното писмо на солидарност към защитниците на гората тук:

https://act.wemove.eu/campaigns/defend-forest

С подписването си не просто показваш солидарността си - ти се превръщаш в един от тях – страж на последната първична гора в Европа!

Беловежката гора обхваща над 1600 км2 от територията на Полша и Беларус. В нея живеят повече от 5 500 растителни вида и 11 564 вида животни, включително най-голямата популация от диви европейски бизони. Всички те разчитат на обширните местообитания от стари гори и мъртва дървесина за своето съществуване. Беловежката гора с уникалното си биологично разнообразие е неизчерпаем източник на научни познания и ценен модел за възстановяването на равнинните гори в Европа.

Защитата на Беловежката гора датира от четиринадесети век. Сега тя е защитена от няколко полски, европейски и международни природозащитни документи инициативи като Конвенцията на ООН за опазване на световното природно и културно наследство и Европейската екологична мрежа Натура 2000. 17% от Беловежката гора, намираща се на Плоска територия, е национален парк, въпреки че повече от 20 години учените и експертите препоръчват включването на цялата гора в тази категория на защита.