1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Изменението на климата: Повишаване на глобалните амбиции за постигане на силен резултат на COP26

Изменението на климата: Повишаване на глобалните амбиции за постигане на силен резултат на COP26

Евродепутатите подчертават спешната необходимост от ускоряване на действията в областта на климата на COP26 в Глазгоу

 

  • Всички страни от Г-20 трябва да постигнат неутралност по отношение на климата до 2050 г. 
  • Най-малко 100 млрд. долара годишно за финансиране на борбата с изменението на климата в развиващите се страни 
  • Необходима е петгодишна рамка за ускоряване на действията в областта на климата 

Парламентът настоява за ускоряване на действията в областта на климата в световен мащаб и за това ЕС да остане световен лидер в борбата с изменението на климата.

Парламентът прие позицията си относно Конференцията на ООН по изменението на климата COP26 в Глазгоу, която се провежда от 31 октомври до 12 ноември, с 527 гласа "за", 134 гласа "против" и 35 гласа "въздържал се".

В резолюцията членовете на ЕП изразяват загриженост, че националните цели, обявени в Париж през 2015 г., ще доведат до затопляне значително над три градуса до 2100 г. в сравнение с прединдустриалните нива. Те заявяват, че ЕС трябва да остане световен лидер в борбата с изменението на климата и че членовете на ЕП ще работят, за да гарантират, че пакетът на ЕС за климата "Подготвени за цел 55 до 2030 г." (Fit for 55 in 2030) е в пълно съответствие с Парижкото споразумение.

За да се ускори темпото на действията в областта на климата, евродепутатите искат ЕС да замени сегашния 10-годишен план с петгодишен срок за всички държави. Те също така заявяват, че всички преки и непреки субсидии за изкопаеми горива трябва да бъдат постепенно премахнати в ЕС до 2025 г. и призовават всички останали страни да предприемат подобни мерки.

Членовете на ЕП припомнят, че биоразнообразието играе решаваща роля в борбата с глобалното затопляне и адаптирането към него, и подчертават, че решенията, основани на природата, са печеливши за всички - такива, които включват защита, възстановяване и устойчиво управление на уязвимите екосистеми.

Г-20 трябва да играе водеща роля

Според членовете на ЕП всички държави от Г-20 трябва да покажат глобално лидерство и да се ангажират да постигнат неутралност по отношение на климата най-късно до 2050 г. Те също така призовават Комисията да създаде международен клуб по въпросите на климата заедно с други големи емитенти на парникови газове (ПГ) с цел определяне на общи стандарти и повишаване на амбициите в целия свят, включително чрез общ механизъм за коригиране на въглеродните емисии по границите.

Те приветстват присъединяването на САЩ към Парижкото споразумение и ангажимента на президента Байдън да намали наполовина емисиите на парникови газове в САЩ до 2030 г. в сравнение с 2005 г. Евродепутатите очакват конкретни политически мерки и финансиране за постигането на тази цел.

Въпреки че членовете на ЕП признават желанието на Китай да бъде конструктивен партньор в глобалните преговори за климата, те са загрижени относно зависимостта на страната от въглищата. Те подчертават позицията си, че Китай трябва да увеличи амбицията си и че неговите цели в областта на климата трябва да обхващат всички емисии на парникови газове, а не само емисиите на въглероден диоксид.

Повече финансиране за климата в развиващите се страни

Евродепутатите заявяват, че развитите страни трябва да изпълнят обещанието си да осигурят поне 100 млрд. долара годишно за финансиране на борбата с изменението на климата в развиващите се страни, като тази сума трябва да се увеличи от 2025 г., когато и нововъзникващите икономики трябва да започнат да допринасят. Трябва да бъде договорена пътна карта, която да очертае справедливия принос на всяка развита страна към този финансов план. Те искат също така да се гарантира, че всички развиващи се страни ще могат да участват в COP26 въпреки ограниченията свързани с COVID-19.

Делегация от Парламента, водена от Паскал Канфен (Renew, Франция), ще бъде в Глазгоу от 8 до 13 ноември.

Парламентът настоява за по-амбициозно законодателство на ЕС в областта на климата и биологичното разнообразие и на 28 ноември 2019 г. обяви извънредна ситуация в областта на климата. През юни 2021 г. Парламентът прие Европейския законодателен акт за климата. То превръща политическия ангажимент на Европейския зелен пакт за климатична неутралност на ЕС до 2050 г. в обвързващо задължение за ЕС и държавите членки. Той също така увеличава целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. от 40 % на най-малко 55 % в сравнение с равнището от 1990 г. През юли 2021 г. Комисията представи пакета "Подготвени за цел 55 през 2030 г.", за да даде възможност на ЕС да постигне по-амбициозната цел за 2030 г.

 

 

Етикети климат, COP26, Глазгоу
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.