1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Коалиция „За зелен рестарт“ със 150 препоръки за устойчиво и иновативно развитие

Коалиция „За зелен рестарт“ със 150 препоръки за устойчиво и иновативно развитие

Българската икономика продължава да бъде най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз

Коалиция „За зелен рестарт“ публикува специален доклад с над 150 конкретни препоръки за реформи и инициативи, чрез които България може да направи скок в своето развитие и да се превърне в един от зелените и иновативни лидери в Европа. Докладът Мисия Зелена България се базира на идеите, споделени от над 50 от водещите български експерти от сферите на иновативната икономика и наука, енергийния преход, биоикономиката и биомасата, природно-базираните решения, кръговата икономика и устойчивите финанси. „Мисия Зелена България“ е поредна инициатива на инициираната от MOVE.BG Коалиция „За зелен рестарт“, в която влизат още WWF България, „Грийнпийс“-България и „Институт Кръгова Икономика“.

Защо е необходима “Мисия Зелена България”?

Българската икономика продължава да бъде най-енергийно интензивната и ресурсоемката в Европейския съюз. България заедно с Полша, Турция и Босна е сред страните с най-високи нива на замърсяване на въздуха в Европа, според последния доклад на Европейската агенция по околна среда, на 26-мо място по навлизане на цифровите технологии в бизнеса и обществото в Евросъюза (индексът DESI 2021), както и на предпоследно място по иновативен потенциал в Общността, според изследването EU Innovation Scoreboard.

България обаче може да се превърне в зелен, дигитален и иновативен лидер, ако предприеме незабавни мерки за зелена и дигитална трансформация на икономиката и обществото. Затова Коалиция „За зелен рестарт“ събра 54 от водещите български експерти в специално събитие за генериране на идеи през юни, а месец по-късно представя неговите резултати, обобщени в доклада „Мисия Зелена България“. 

„Икономиката на бъдещето е зелена и дигитална. Качеството на живота ни в годините напред зависи от това да опазим и възстановим природните ни системи. Ние считаме за мисия работата за това бъдеще. Мисия, която е възможна с обединените усилия на учени, иновативен бизнес, природозащитници и управляващи. Тъкмо тях събрахме, за да коментираме какви са най-добрите пътища за развитие на България като държава с модерна икономика и съхранена природа“, сподели Саша Безуханова, инициатор на Коалиция „За зелен рестарт” и основател на MOVE.BG.

Препоръките на експертите

Докладът „Мисия Зелена България“ съдържа над 150 идентифицирани предизвикателства и над 150 конкретни препоръки за тяхното решаване. Идеите са групирани в шест тематични групи: Мисия Зелени иновации, Мисия Енергийна независимост, Мисия Биоикономика, Мисия Умни градове, Мисия Природно-базирани решения и Мисия Устойчиви финанси. Във всяка група Коалиция „За зелен рестарт“ положи усилия да бъдат включени представители на максимално широк кръг от заинтересовани страни: представители на иновативния бизнес и наука, на природозащитните организации и финансовата система, както и експерти от централното правителство и местната власт.

„Комбинацията от кризи, в които се намираме, често рамкира решенията на екологичните и социални проблем като ограничаващи хората или пречещи на икономиката. Това далеч не е така – с доклада „Мисия:Зелена България“ искаме да покажем, че зеленият преход води не просто до ползи и спестени приходи, а до повече иновации и по-добър живот за хората. Темите, които подбрахме за дискусии и решения - от енергийната независимост, до създаването на щадяща природата биоикономика и природо-базирани решения за климатична адаптация, ще помогнат да се справим с енергийната и екологичните кризи“, коментира Апостол Дянков, ръководител на програма „Климат и енергия“ във WWF.

Сред част от препоръките в доклада „Мисия Зелена България“ са:

  • Мисия Зелени иновации - създаване на фонд за зелени иновации, който да финансира целево проекти в начална фаза на развитие (pre-seed, seed); създаване на специализирани обучения за кандидатстване по програмите на Европейския съвет за иновации (EIC) и пълноценно интегриране на България в програмите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); интегриране на индустриални паркове и иновативни хъбове в специализирани центрове за развитие на „Индустрия 4.0“ в България;
  • Мисия Енергийна независимост - приоритетно транспониране на Директивата за възобновяема енергия; приемане на ясни дефиниции за енергийна общност и производител на енергия за собствени нужди на законово и подзаконово равнище;
  • Мисия Биоикономика - адресиране на основните предизвикателства и възможности за България по два от ключовите пакети реформи на Европейския съюз – „Подготвени за цел 55“ и „RePowerEU“; ускоряване на въвеждането на Социалния и климатичен фонд и изготвяне на Национален социален климатичен план за България;
  • Мисия Умни градове - изработване на стратегия на национално ниво за развитие на умни градове в България с конкретни цели за енергийна ефективност, намаляване на емисиите, ефективно използване на ресурсите (включително, рециклиране на отпадъците); предоставяне на достатъчен ресурс и автономност на общините, за да поемат водеща роля в този процес; създаване на унифицирана система за събиране и споделяне на данни;
  • Мисия Природно-базирани решения - възстановяване на ландшафтното устройствено планиране, което не е уредено в действащото законодателство като вид устройствен план и като начин на прилагане на тези планове; въвеждане на промени в Закона за устройство на териториите за въвеждане на нормативни изисквания за природосъобразни решения (вкл. зелени покриви и фасади) в интегрираните планове за градско развитие;
  • Мисия Устойчиви финанси - създаване на стратегия за развитие на устойчивите финанси в България; създаване и прилагане на план за подготовка на българските компании за разширяването на обхвата и изискванията на ESG оповестяването.

Вижте всички над 150 идентифицирани риска и над 150 препоръки за тяхното преодоляване и за превръщането на България в един от зелените и иновативни лидери тук.

Видео от събитието „Мисия Зелена България“ е достъпно тук.
 
Повече за Коалиция “За зелен рестарт” научете тук.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.