1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Лаборатории за деца на открито, мебели в парковете от рециклирани материали и зелени библиотеки са сред финансираните проекти по „Чиста околна среда - 2023“

Лаборатории за деца на открито, мебели в парковете от рециклирани материали и зелени библиотеки са сред финансираните проекти по „Чиста околна среда - 2023“

Максимален брой населени места ще изпълняват инициативи по тазгодишната кампания

Лаборатории за деца на открито, мебели в парковете от рециклирани материали и зелени библиотеки са сред финансираните проекти в кампанията „Чиста околна среда - 2023“.

В тазгодишния конкурс за най-оригинален и екологично познавателен проект в рамките на традиционната Национална кампания „Чиста околна среда“ ръководен принцип за класирането на проектите е да се обхванат максимален брой населени места на територията на цялата страна. Тя се реализира успешно вече 20 години, има широка обществена популярност и е утвърдена като ефективен механизъм да се активират и подпомогнат финансово общините, училищата и детските градини за дейности като почистване, залесяване, озеленяване, изграждане или възстановяване на детски площадки, междублокови пространства и др.

chista-okolna-sreda1

В 289 градове и кметства ще се изпълняват проекти по Националната кампания „Чиста околна среда - 2023“. От подадените проектни предложения за територията на 229 общини са одобрени за реализация проекти в 200 общини. Средствата се предоставят от бюджета на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и са в размер на 3,5 млн. лв. Проектите на общини и кметства се финансират с до 15 000 лева, а тези на училища, детски градини, центрове за подкрепа на личностното развитие и обединени детски комплекси – с до 7500 лева.

От кандидатствалите 1639 проекта, за финансиране са одобрени общо 339 проектни предложения на обща стойност 3 497 609 лв. От тях 99 проекта са на училища и центрове за подкрепа на личностното развитие на стойност 731 762 лв., 106 проекта - на детски градини на стойност 774 702 лв., и 134 проекта - на общини и кметства на стойност 1 991 144 лв.

shista-okolna-sreda

В проектите си учебните заведения все повече залагат на екологичното възпитание посредством близък контакт и пряко наблюдение върху живата природа. Наблюдава се тенденция за използване на рециклирани материали за обособяване на паркови мебели и опитни полета в стремеж да се постигне позитивна нагласа у децата към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда. Много от проектните предложения предвиждат изграждане на ефектни тематични читателски кътове – достъпна за всички зелена библиотека, лаборатории на открито, изложби, конкурси на природозащитни теми, компостери за биоразградими отпадъци. Има и иновативни проекти като изграждане на мини екосистеми – природен кът, в който да се създаде биосистема между функциониращи живи организми и компоненти на неживата природа с възможност за наблюдение и проследяемост на процесите от страна на децата и учениците, и много други.

Отличително за предложенията на кметства и общини е, че предвиждат по-голямата част от дейностите да се осъществи чрез доброволен труд от гражданите на съответното населено място. Преобладават проектите за залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, изграждане и ремонтиране на детски и спортни съоръжения, реновации на съществуващи чешми, соларно осветление.

Големият брой предложения тази година показва, че кампанията „Чиста околна среда“ отговаря на реална потребност от подпомагане на инициативите за облагородяване на жизнената среда и екологично образование.

Пълният списък с одобрени проекти е публикуван на интернет страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.