1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ не е издало заповеди за компенсаторни плащания по Натура 2000

МОСВ не е издало заповеди за компенсаторни плащания по Натура 2000

Няма компенсаторни плащания за стопаните, които опазват природните местообитания в зоните от Натура 2000

Причината е, че не са издадени заповеди от страна на Министерството на околната среда и водите, за което страната ни ще търпи санкции. В зоните за опазване на дивите птици има издадени заповеди и стопаните получават компенсаторни плащания по НАТУРА 2000. Това обаче не важи за зоните за опазване на природните местообитания в България, които са 234, но само за 11 от тях има издадени заповеди от ресорното министерство. За Агро ТВ коментира Янка Казакова, катедра Икономика на природните ресурси - УНСС:
"Проблемът е в зоните за местообитания, защото, когато те нямат издадени заповеди, МЗХГ няма правна база, на която да изплаща компенсации за ограничения. По директива, в момента, в който обявиш зона за природно местообитание, ти си длъжен да я опазваш без значение имаш ли заповед или нямаш. Ти си длъжен, но без тази заповед МЗХГ няма правно основание да изплаща мярката за компенсации."
Така на практика земеделските производители и изобщо ползвателите на земи в Натура 2000, на зони,които са природни местообитания, са длъжни да ги опазват. В същото време липсата на заповеди от Министерството на околната среда възпрепятства Министерството на земеделието да изплаща компенсации. Проблемите не стигат до тук.

„Проблемът не е само, че ние на национално ниво ще плащаме глоба, държавата като държава, че не са издадени заповеди. Проблемът е за всички тези земеделски производители в зоните за природни местообитания, които юридически трябва да ги опазват и да спазват изискванията, които не са и определени какви са. Във всеки един момент някой може да реши и да им каже: „Вие не опазвате природното местообитание.“. Те не го опазват, защото на практика не знаят как. Но ако искат да ги санкционират могат да им кажат: „Вие сте унищожили тук местообитанието.“
Вече текат наказателни процедури срещу България за неспазване на изискванията по Натура 2000.

„Не е само една процедурата срещу България за Натура 2000. Едната е за неиздадени заповеди, но имаме и няколко други за неопазване на местообитанията, спомнете си Добруджа. Когато бяха издали една заповед:“ Това е Натура 2000, зона за местообитание, няма да правите нищо.“ Но не е така, хората могат да работят там. Има конкретни неща, които не могат да правят. И тези конкретни неща се определят именно в заповедите за обявяване.“
В мярката за подпомагане по екологичната мрежа Натура 2000 има 3 подмерки за подпомагане на дейности в защитените зони. Те обаче почти не се прилагат.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.