МОСВ обсъди приоритетите по околна среда за Българското председателство на Съвета на ЕС

Присъстваха представители на бизнеса, браншови организации, експерти от МОСВ и други министерства и ведомства

Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова проведе общественото обсъждане в рамките на РГ „Околна среда“ и представи приоритетите и основните цели, които си поставяме като държава председател на Съвета на ЕС – 2018 г. Присъстваха представители на бизнеса, браншови организации, експерти от МОСВ и други министерства и ведомства.

Основните приоритети на европейско ниво в рамките на програмата на Триото са преходът към кръгова икономика при ефективното използване на ресурсите, намаляването на въздействието върху околната среда, устойчивият растеж посредством екоиновации и прилагането на договореностите по Парижкото споразумение в областта на климата. Зам.-министър Атанаска Николова подчерта, че целта на трите ротационни председателства е  създаване на благоприятстваща среда и условия за прилагане на екоиновативни решения чрез законодателни и политически инициативи. Общата цел на Председателството е запазването на високите стандарти за опазване на околната среда и качеството на живот на населението чрез устойчив растеж и „зелена икономика“.

Акцент бе поставен върху Пакет „Кръгова икономика“, „Законодателно предложение в областта на повторно използване на водите“, „Стратегия на ЕС относно предотвратяване на отпадъците от пластмаса“ и „Инициатива на ЕС относно взаимовръзката между химикали, отпадъци и продукти“. Николова посочи, че в областта на климата и в случай че преговорният процес не завърши по време на Естонското председателство, България ще работи за финализиране на досиетата за секторите извън Схемата за търговия с емисии.

Националните приоритети, по които МОСВ ще работи по време на Председателството, са подобряване качеството на атмосферния въздух, чрез инициативи, свързани с популяризиране на използването на различни механизми, включително и иновативни решения. Това ще бъде и главна тема на Конференцията на високо ниво, посветена на екоиновациите, която ще се организира съвместно с Европейската комисия и ще се проведе в периода 5-6 февруари 2018 г. Зам.-министърът покани представителите на бизнеса и организациите да участват с иновативни решения и идеи в конференцията. Тя ще има собствен сайт и желаещите да участват могат да подават заявки чрез него, както и в паралелното изложение по време на форума.

Друг приоритет за МОСВ е по-доброто прилагане на законодателството на Европейския съюз, което е ключова цел и на съюза. По тази тема изказвания направиха повечето от участниците, като присъстващите се обединиха около необходимостта от реални и ориентирани към конкретни резултати мерки. Подчертана бе ключовата роля на общините в прилагането на мерките в областта на околната среда.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.