1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Новият Червен списък на птиците в Европа: 1 от всеки 5 вида е заплашена от изчезване

Новият Червен списък на птиците в Европа: 1 от всеки 5 вида е заплашена от изчезване

Природозащитната общност е свършила огромна работа по опазването на най-редките и застрашени от изчезване видове

След 3-годишна работа консорциумът, воден от BirdLife International и финансиран от Европейската комисия, представи в началото на седмицата Новия европейски червен списък на птиците. Публикацията поставя основата за природозащитните мерки и работата по нови политики за следващите години в цяла Европа. Червеният списък е разработен по методологията на IUCN - Международния съюз за опазване на природата, която е световно призната като най-авторитетната и обективна система за оценка на риска от изчезване на видовете.

Еврокомисарят по околната среда, рибарството и морското дело Кармену Вела коментира: „Този доклад съдържа доста тревожна статистика, но той също така показва смисъла от добре насочените дейности за опазване на биоразнообразието. Всички ние, жителите на Европа, разчитаме на услугите, които екосистемата и нейните диви обитатели ни предлагат - както икономически, така и социални. Нашата задача е да намерим пътища за надграждане на този успех и до го разширим и в други области. Докладът има важна стойност, включително и за оценката на ефективността на двете европейски директиви – Директивата за птиците и местообитанията – и показва, че Европа се нуждае от природозащитно законодателство,  което отговаря на поставените цели, които следваме“.  

Иван Рамирез, ръководител на отдела по природозащита на BirdLife International за Европа и централна Азия, коментира: „Новият европейски Червен списък е сигнал за действие. Вдъхновяващо е да видим как много видове, към които са били приложени природозащитни мерки и които са били опазвани, благодарение на инструменти като Директивата за птиците и Програма LIFE на Европейската комисия, се възстановяват. В същото време е шокиращо да установим, че видове, които до скоро сме смятали за често срещани, сега са в списъка на застрашените. Много е обезпокояващо да си представим, че светът, в който живеем, може да загуби гургулицата, кайрата и египетския лешояд“.

Според експертите на BirdLife Червения списък доказва за пореден път, че природозащитната общност е свършила огромна работа по опазването на най-редките и застрашени от изчезване видове, чрез опазване на техните местообитания и чрез мерки като борба с инвазивните видове и обезопасяване на рисковата електропреносна мрежа. Сега обаче се изправяме пред по-големи предизвикателства, като екологичната деградация на земеделската земя и климатичните промени, които изискват много по-широкообхватни и задълбочени мерки.

Ето част от основните разкрития на доклада:

  • 18% от оценените 451 вида, са застрашени на ниво ЕС27 (в страните членки на ЕС). Това са 82 вида птици, от които 11 са „Критично застрашени“, 16 са „Застрашени“ и 55 – „Уязвими“.
  • 13% от 533 оценени вида на общоевропейско ниво са под заплаха. Сред тях са видове като жълтата овесарка и средиземноморския буревестник.
  • Негативни тенденции: Общо 29 вида са влошили състоянието си спрямо предишния Червен списък от 2004 г. Тогава те са били оценени като „слабо застрашени“, но днес са в категорията „Застрашени“ или „Почти застрашени“. Тук откриваме видове като европейската гургулица, стридояда, кайрата, гагарката, бялата яребица, черното бърне и др. Някои от видовете, които преди десетилетие са били застрашени, все още са под заплаха от изчезване. Сред тях са египетският лешояд, водното шаварче, калугерицата, големият креслив орел и малката дропла.
  • Положителни тенденции: Общо 20 вида птици са били оценени в предишния доклад като „Застрашени“ на регионално ниво, но днес са класифицирани като „Слабо засегнати“ за Европа, въпреки, че някои от тях остават „Световно застрашени“.  Сред тях са някои изключително харизматични видове като къдроглавия пеликан, белооката потапница, черната каня, белошипата ветрушка, белоопашатия мишелов, дебелоклюната рибарка, черногушия гмуркач и дроплата. Други 25 вида са все още „Застрашени“ в Европа, но днес са изправени пред по-малък риск от изчезване, отколкото педи 10 години - азорската червеногръдка например, която вече не е „Критично застрашена“, а само „Застрашена“.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.