Обществено обсъждане на проекта на План за действие за вълка ще се проведе в Русе

В момента щети от вълци не се изплащат

Обществено обсъждане на проекта на План за действие за вълка (Canis lupus L.) в България ще се проведе на 25 ноември 2014 година в Русе.

Планове за действие се разработват задължително, когато се установи, че:

  • видът е застрашен в международен мащаб (приложение 2, 3, 4 към Закон за биологичното разнообразие или повторно въвеждане в природата)

  • състоянието на популацията на вида в Република България или в отделни региони на страната не е благоприятно;

  • въведен в природата неместен вид въздейства неблагоприятно върху условията на природните местообитания или върху състоянието на местни видове от дивата флора и фауна.

Плановете за действие обхващат период до 10 години и след това се актуализират.

Един такъв документ описва състоянието на вида, поставя принципите на управление на популациите му, както и редица от приоритетни дейности за реализиране на това управление. В плана за действие се включват мерки и механизми за минимизиране на конфликта с човека.

Пример са мерки за превенция и намаляване на нападения – пастирски кучета, електрически огради,  както и механизми за компенсиране на щети на животновъди, нанесени от вълка. В момента щети от вълци не се изплащат.  За да стане това възможно, е необходимо най-напред да се приеме планът като мярка за опазване на вида в съжителство с хората и минимизиране на щетите. Планът за действие за вълка определя също методи за мониторинг на вида, образователни кампании с цел повишаване информираността на хората за дадените видове и др.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.