Етикет: вълк
post-image
Видеа Инвестиции

Интелифреш за трета поредна година затвърди традицията да събира на едно място производители и търговци

Земеделските производители са единодушни, че успехът и конкурентоспособността на сектора зависи не само от опита, инвестициите на самите фермери, държавните и европейски политики, но и от добрия маркетинг
post-image
Интервюта Производство и преработка

Николай анов, ИнтелиАгро: На ИнтелиФреш сме поканили топ специалисти – както по отношение на пазарите, така и по отношение на посадъчен материал и нови сортове

Основният акцент е как да се справим с растящата конкуренция – и на вътрешния, и на външния пазар
post-image
Новини Околна среда

Директорът на РИОСВ-Пазарджик изиска Доклад за оценка степента на въздействие върху защитени зони „Западни Родопи” и „Родопи Западни”

Докладът е част от процедурата за разглеждане на инвестиционното предложение „Добив и преработка на волфрамсъдържащи руди от находище „Грънчарица Център”