От БДЗП отправят апел към МОСВ във връзка с българското председателство на Съвета на Европейския съюз

ЕС значително изостава от изпълнението на природозащитните си цели

Тази седмица в писмо до Министър Нено Димов БърдЛайф Европа и БДЗП представиха общата си позицията за интегриране на опазването на природата в приоритетите на българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

ЕС значително изостава от изпълнението на природозащитните си цели и Европа продължава да губи биологично разнообразие с тревожно темпо. Считаме, че опазването на природата е една от областите, в която гражданите искат да видят, че Европа е изцяло ангажирана.

Затова БърдЛайф Европа и БДЗП се обърнаха с апел към министър Нено Димов да интегрира важните въпроси за опазване на природата и биоразнообразието в приоритетите на българското председателство на ЕС, и конкретно:

-    дебатите за бъдещето на ОСП са бъдат прозрачни и да водят до справедлива, екологично устойчива, здравословна и световно отговорна Европейска политика за земеделие и храни, улесняваща прехода към устойчиво земеделие. В тази обновена селскостопанска политика да се осигури Инструмент за финансиране на природата и биоразнообразието – целево отделени пари за подкрепа на прилагането на законодателството на ЕС в областта на природата (напр. Натура 2000) като основен бенефициент са земеделците, предприемащи реални действия за опазване на биологичното разнообразие;
-    министрите на околната среда имат възможност активно да се включат в дебата относно бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР), улесняваща прехода към устойчива Европа, като подкрепят Европейската политика за земеделие и храни и като увеличат бюджета на програмата на Европейския съюз ЛАЙФ за опазване на природата и биологичното разнообразие;
-    по Пакета за чиста енергия е необходимо да продължат преговорите, като безпроблемният и екологосъобразен енергиен преход изисква възобновяемата енергия да се развива, без да се застрашават целите на ЕС за опазване на биологичното разнообразие и околната среда, което изисква по-внимателно планиране и оценка на въздействието върху околната среда. Това изисква в Директивата за енергията от възобновяеми източници да бъдат включени предпазни мерки. Необходими са по-строги гаранции за развитието на биоенергията, за да се гарантира, че нейното използване наистина ще доведе до икономии на емисии и няма да увеличи натиска върху екосистемите на горите и земеделските земи. Обществените стимули следва да бъдат насочени към технологично по-напреднали и новаторски възобновяеми енергийни източници, отколкото биоенергията, а използването на биомаса трябва да се съобрази с целите на ЕС за циркулярна икономика и ефективно използване на ресурсите. Това изисква спиране на подпомагането на използването на ценни ресурси от биомаса като храна, фуражни култури и висококачествена дървесина.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.