Правителството одобри доклада за резултатите от Съвета на ЕС по околна среда

Правителството одобри доклада за резултатите от заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, проведено на 6 октомври 2021 г. в Люксембург. В рамките на заседанието министрите обмениха мнения по пакета „Подготвени за цел 55“.  Подчертана бе нуждата от постигане на целите до 2030 г. по справедлив и разходоефективен“ начин, при отчитане на националните особености, защита на най-уязвимите и справяне с негативни социално-икономически последици, в т. ч. ограничаване на енергийната бедност, защита на конкурентоспособността на икономиките и др. Значителен брой държави членки включително и България, заявиха сериозните си притеснения относно предложението на Европейската комисия за разширяване на въглеродния пазар до сградите и пътния транспорт, отчитайки нуждата от допълнителни анализи и предвид очакваните отрицателни социално икономически отражения. 
 
Делегациите обмениха мнения и относно новата Стратегия на ЕС за горите до 2030 г.  Общо бе разбирането, че Стратегията би била добра основа, даваща възможност на Съюза да играе водеща роля в световен мащаб чрез положителен пример за устойчиво управление на горите. Подчертана бе ключовата роля на горите за постигане на целите в областта на климата биоразнообразието, както и нуждата от намиране на правилен баланс за устойчиво управление на горите. 
Министрите обсъдиха и повишаването на цените на енергията в Европа. Подчертана бе необходимостта от предприемане на мерки както на европейско, така и на национално ниво за защита на най-уязвимите граждани и на бизнеса.
Съветът одобри Заключения относно подготовката за срещите по Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата /РКООНИК/, които ще се проведат в Глазгоу в периода 31 октомври-12 ноември 2021 г. 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.