Проведе се публично обсъждане на проекта на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух

Програмата е разработена по споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната банка

Публично обсъждане на проекта на Национална програма за подобряване качеството на атмосферния въздух (2018-2024 г.) със заинтересованите страни се проведе днес в МОСВ. Програмата е разработена по споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МОСВ и Световната банка. Проектът беше предоставен за обществен достъп на 2 ноември 2018 г. „Изчакахме максимално дълго време, за да се запознаят заинтересованите страни и да дадат своите становища и мнения. След това следва да приемем този правителствен документ и да започнем изпълнението на мерките“, заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов при откриването на дискусията.

Програмата определя отговорностите на национално и местно ниво за подобряване качеството на атмосферния въздух. В нея като основен замърсител с фини прахови частици (ФПЧ) са идентифицирани битовото отоплението и автомобилния транспорт. Относно ангажиментите на национално ниво една от препоръките на Световната банка вече е отразена в приетите на първо четене в парламента промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух – въвеждането на изисквания за нивата на съдържание на сяра, пепел и влажност в твърдите горива, посочи министър Димов. По отношение на местната власт той подчерта, че по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 (ОПОС) са осигурени средства на общините за разработване и актуализиране на планове за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Предстои предоставяне на финансиране по ОПОС и за реализация на конкретни мерки.

Основните акценти в програмата бяха представени от Ръсел Фрост, координатор на екипа на Световната банка, който подготви проекта на документа.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.