Проведено е обществено обсъждане на Плана за управление на Резерват „Бели Лом”

Това е първият План за управление на резервата и в него са заложени 11 основни дейности

Обществено обсъждане на проекта на Плана за управление на Резерват „Бели Лом” се проведе на 8 декември 2014 г. в кметство с. Кривня, община Ветово. Документът е разработен в изпълнение на  проект „Дейности по устойчиво управление на поддържан резерват „Сребърна” и Резерват „Бели Лом”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, ифнормираха от Регионална инспекция по околната среда и водите-Русе.

На общественото обсъждане присъстваха представители на държавни институции, научни сътрудници, имащи отношение към опазване консервационната стойност на резервата, част от екипа, участвал в разработката, кмета на с. Кривня  и др.

По време на обсъждането бяха направени предложения и допълнения, които ще бъдат взети под внимание и отразени в плана.

 Това е първият План за управление на резервата и в него са заложени 11 основни дейности, които ще бъдат изпълнявани за 10 годишен период след утвърждаването му от Министъра на околната среда и водите. Те са свързани с мониторинг на флората и фауната, информационно-образователни мероприятия, поддържане на пешеходните туристически маршрути и предложения за охрана и управление.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.