Разград получава средства от ОПОС за две инсталации за отпадъци

Общият размер на инвестицията е над 13,5 млн. лева

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Разград, Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил и Цар Калоян ще подпишат договор за проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.

Общият размер на инвестицията е над 13,5 млн. лв. Безвъзмездната финансова помощ в размер на 8,6 млн. лв. е осигурена от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.

Подписването е днес, 30 ноември 2017 г., четвъртък, от 11 часа в зала „Министър“ в МОСВ, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 22.