Стъпка по пътя към нисковъглероден преход ли е изгарянето на дървесина?

Членовете на Европейския парламент предприеха стъпки, за да приведат ЕС в съответствие с Парижкото споразумение

Експерти от  Централната и Източноевропейска мрежа за устойчива енергия (ЦИМУЕ) твърдят, че ангажиментът към изпълнението на Парижкото споразумение може да се осъществи, без да се жертват горите в Централна и Източна Европа. Те твърдят, че дървесната биомаса за енергийни цели, всъщност може да отдели много високи нива на парникови газове, и че субсидиите предоставени за биоенергия, се използват за подпомагане на енергийното производство с въглища в ЦИЕ. Тяхната позиция идва във време, когато европейските институции преразглеждат три от водещите документи за енергийна ефективност и възобновяема енергия е ЕС.

Изследванията показват, че преходът на Европа към общество с нулеви въглеродни емисии разчита на биоенергийни източници. Общоприето разбиране е, че всички изкопаеми горива и ядрена енергия са по-лош вариант по редица причини. Още повече, че вече има много приемливи цялостни проекти за производство на устойчива биоенергия в Европа.

Изгарянето на дървесина не е въглеродно неутрално

Но биоенергията е спорна тема. Изключително сложно е да се измерят парниковите газове генерирани от биоенергия, поради многото променливи, които трябва да се вземат предвид.

В реални ситуации е трудно да се определи с точност какъв е вида на събраната дървесина, как изглежда процесът по преработка, транспортиране, съхранение и изгаряне, както и какво е количеството на въглеродни емисии в цялата тази верига. Сложно е да се изчислят и евентуално спестените въглеродни емисии, ако дърветата не биха били отрязани; да не говорим за въглеродните загуби в почвите причинени от разравяне на почвата. Друг важен въпрос е какви видове дървета ще заместят тези използвани за биомаса, както и скоростта, с която ще порастнат отново. В заключение можем да кажем, че измерването на въглеродните емисии от дървесна биомаса поражда сериозни опасения.

Отсичането на дървета за производство на енергия е заплаха за девствените гори, дивата природа и хората

Отсичането на дървета за биомаса има негативни последици върху биоразнообразието и обществото. Със своите девствени гори, представляващи 60% от европейските такива извън Русия и Северна Скандинавия, ЦИЕ е „зеленото сърце“ на Европа. За много от страните в региона, даването на път на дърводобива за производство на биоенергия означава още една заплаха за дивите местообитания, в която живеят две трети от популацията на големи хищници в Европа, включително кафяви мечки, вълци и рисове. Друг проблем възниква от факта, че всяка гора с влошено състояние  може да е причина за ерозия и наводнения. Парадоксално е, че предотвратяването на подобни бедствия е една от причините за увеличаване на потреблението на възобновяема енергия на първо място.

Европейският парламент подкрепя амбициите за енергийна ефективност и климатичните цели на ЕС за 2050 г., но гласува за ниски цели относно възобновяемите енергийни източници, както и в полза на изгарянето на дървесина за производство на енергия.

За съжаление, евродепутатите пренебрегнаха предупрежденията на 800 учени, сред които водещи автори на Междуправителствената група за изменение на климата (МГИК), носители на американския медал на науката и на Нобелова награда, както и призиви от страна на неправителствени организации и граждани да прекратят субсидирането на изгарянето на дървесни стволове и пънове за производство на енергия.

Специалистите от CEESEN също предупреждават, че субсидиите за биомаса в страните от ЦИЕ подкрепят въглищната индустрия. „Изгарянето на биомаса заедно с въглища не е възобновяема енергия и не трябва да се субсидира. Две пети от твърдата биомаса, които съответстват на 58% от електричеството произведено от биомаса в ЕС през 2015г., са изгорени във въглищни електроцентрали. В допълнение, 17% от твърдата биомаса използвана за производство на електроенергия е изгорена в преработени въглищни централи и 23% е изгорена съвместно с въглища,“ обясни Чаба Вазко, енергиен и климатичен експерт от ЦИМУЕ. Този подход определено не е правилният към нисковъглероден преход.

Добрата новина е, че членовете на Европейския парламент предприеха стъпки, за да приведат ЕС в съответствие с Парижкото споразумение, като се съгласиха на цел за 35% дял на възобновяемите енергийни източници и гласуваха за нулево въглеродната цел за 2050г., както и климатичните и енергийни планове на държавите членки да са базирани на Парижкото споразумение.

 „Това изпраща послание на инвеститорите, а и на останалия свят, че ЕС приема сериозно Парижкото споразумение и желае да направи климата отново велик.“ коментира Алекс Мейсън, старши експерт по политики в европейския офис на WWF и говорител на конференцията на ЦИМУЕ през 2017.

Експертите на ЦИМУЕ съветват, да не се използва дървесина за биоенергия, да се прекрати субсидирането на съвместно изгаряне с въглища и да се въведат по-строги мерки относно измерването на парниковите емисии.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.