Етикет: възобновяема енергия
post-image
Новини Институции

Платформа обединява водещи компании в сектора на селското стопанство и производството на

През декември 2016 Брюксел обяви намерението си делът на биогоривата от „първо поколение“ да се намали до близо 4% до 2021 година