WWF организира журналистически семинар: „Екосистемните услуги – икономически ползи от съхранената природа“

Събитието ще се състои на 9 юли

На 9 юли от 10 до 12 ч. в София прес (ул. Славянска 29) WWF Световен фонд за дивата природа организира семинар, предназначен за журналисти, работещи в сферите на икономиката и на опазването на околната среда.

WWF България и Министерство на околната среда и водите работят по темата за "Оценка и картиране на екосистемни услуги". В допълнение WWF разработи и прилага в моделни райони схеми за плащания за екосистемни услуги и други иновативни финансови инструменти, които съчетават съхраняването на екосистемите с икономическото развитие.

Природните екосистеми предоставят огромно разнообразие от „услуги”. Влажните зони, например, играят важна роля за пречистването на водите и намаляват риска от наводнения, като по този начин изпълняват вид екосистемна услуга. Опазването и устойчивото управление на този вид "услуги" изисква познание за тяхното състояние, за факторите, които предизвикват тяхната загуба или акумулиране, както и за икономическата им стойност.

Експертите по екосистемни услуги на WWF, Юлия Григорова и Мая Тодорова, ще представя и дискутират с представителите на медиите темата за екосистемните услуги, тяхната стойност, възможностите за оценка и картиране, както и въвеждането на пилотни схеми, които да компенсират доставчиците на тези услуги за допълнителните разходи или пропуснатите ползи.

Обучението е възможност за представители на медиите, МОСВ и WWF България, както и на експерти от неправителствения сектор да дискутират възможностите за популяризирането на понятието „екосистемни услуги“ и за съвместно изграждане на  активна и позитивна комуникация по темата.

Допълнителна информация:

- Основана през 1961 г., международната природозащитна организация WWF [Ве-Ве-Еф] развива дейности в над 100 държави с помощта на 4000 служители и над 5 милиона доброволци. WWF работи за подобряване на състоянието на околната среда, за да може хората да живеят в хармония с природата. В България WWF се занимава със защитените територии и местообитанията от европейско значение в мрежата Натура 2000, горите и сладководните екосистеми, устойчивото развитие на селските райони, промените в климата.