1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Замърсяването в река Марица е причинено от три вида пестициди !

Замърсяването в река Марица е причинено от три вида пестициди !

Снимка:

Водите в реката са изследвани по 86 показателя

За да се установи причинителят на замърсяването на водите в река Марица, пробите са изследвани по 86 показателя, които могат да предизвикат токсичност – цианиди, арсен, живак, други метали, пестициди и общи физикохимични показатели. Това съобщи Марин Маринов, директор на Дирекция планове и разрешителни в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) по време на съвместна пресконференция на областния управител на Пловдив Дани Каназирева, директора на БДИБР Цветелина Кънева и експерти от басейновата дирекция и РИОСВ – Пловдив. Проверките на институциите по взетите на 25 януари проби от водите на реката са показали замърсяване с три вида пестициди.

Превишения на максимално допустимите концентрации  за пестициди се наблюдават само в пункта за мониторинг на р. Пишманка преди вливане в река Марица в Пазарджик (след заустване на отпадъчни води от градски колектори 1 и 2). Установени са веществата хлорпирифос - етил (инсектицид), както и аметрин (хербицид). Веществото пендиметалин (хербицид) присъства във водите р. Пишманка преди вливане в р. Марица в концентрации, близки до стандарта. Изследванията не показват превишения на приетите стандарти, но по установените концентрации може да се съди за преминало залпово замърсяване.

В река Пишманка и в река Марица в района на Стамболийски и при Регионалното депо за управление на отпадъци в с. Цалапица са установени превишения на стандартите за 5 индустриални замърсители (полициклични ароматни въглеводороди). Тези вещества могат да бъдат емитирани от различни източници, като се откриват и в отпадъчните води на „Еко  Инвест" ООД, а в най-високи концентрации – до регионалното депо за отпадъци.

Резултатите от анализа на пробите от 25.01.2020 г. показват, че водите в р. Пишманка и р. Марица не превишават максимално допустимите концентрации за свободни цианиди. Не са установени отклонения в нормите за арсен, живак, разтворен кислород, както и високи стойности на неразтворени вещества, които могат да предизвикат измиране на рибата. От изследваните метали са установени превишения за алуминий и манган в района на Пазарджик, каквито се наблюдават периодично след вливането на р. Тополница и р. Луда Яна и достигат до района на  Стамболийски.

Във връзка с нанесените щети на водната екосистема в река Марица БДИБР ще започне процедура по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. За това ще бъде използвана информацията от мониторинга на водите, като се извърши допълнителна оценка от външни експерти за щетите върху рибните съобщества и цялата водна екосистема, както и от провежданите следствени действия от Прокуратурата.

fish

На 26.01.2020 г. по искане на БДИБР Регионалните лаборатории към ИАОС в  Пловдив и Пазарджик извършиха повторно вземане на проби, като резултатите ще бъдат готови до края на седмицата. Очакват се и резултатите на Българската агенция по безопасност на храните, която изследва взетите проби от мъртвата риба. БДИБР съвместно с Регионалните лаборатории към ИАОС продължават мониторинга във връзка с инцидентното замърсяване като ежемесечно се извършват анализи на водни проби за токсични показатели в поречието на Марица.

Поради голямото количество мъртва риба този инцидент може да се определи като най-сериозното остро токсично въздействие върху водите в река Марица. По сигнали за мъртва риба в реката от 25.01.2020 г. експерти от БДИБР, РИОСВ и Регионалните лаборатории към ИАОС в Пловдив и Пазарджик взеха проби от повърхностни и отпадъчни води в 19 пункта за мониторинг на територията на двете области.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.