Завършен е първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост

Изразено е становище по пълнотата на заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка

Министърът на околната среда и водите Асен Личев информира с писмо заместник министър-председателя по управление на европейските средства Атанас Пеканов, че е завършен първият етап от процедурата по екологична оценка на проекта на Национален план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изразено е становище по пълнотата на заданието за обхват и съдържание на Доклада за екологична оценка. Разгледани са всички проектни предложения, които включват 43 реформи и 57 инвестиции. Преценена е съвместимостта на Националния план за възстановяване и устойчивост с режимите на защитените територии и с предмета и целите на опазване на защитените зони по "Натура 2000". Дадени са указания и препоръки за следващите етапи на процедурата.

Предстои да бъде изготвен Доклад за екологична оценка, който ще бъде предоставен за консултации с обществеността преди одобряването му от МОСВ.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.