Етикет: становище
post-image
Новини Институции

Предстои обсъждане на становищата по направените предложения за промени в проект за допълнение и изменение на Закона за лова и опазване на дивеча

Позиция на ИАГ във връзка с повишения обществен интерес към предложените за обществено обсъждане промени в Закона за лова и опазване на дивеча
post-image
Новини Растениевъдство

Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ) със по СПИСЪК на земеделските практики от полза за климата и околната среда, представен за обсъждане от МЗХГ

От Асоциацията изразяват несъгласие с някои аспекти на съдържанието, касаещи Консервационното земеделие и съпътстващи с него практики
post-image
Новини Институции

Институтът за агростратегии и иновации със по Проект на Наредба за условията и реда за установяване на изкуствено създадени условия по заявления за подпомагане

В българското законодателство липсва легална дефиниция за „изкуствено създадени условия”
post-image
Новини Любопитно

БАБ със във връзка с поредното предложение за промяна на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Според промяната, пасищата, мерите, ливадите и трайните насаждения са изключени от доброволните споразумения по Член 37
post-image
Новини Производство и преработка

БАБХ: Болестта син език НЕ СЕ РАЗПРОСТРАНЯВА чрез транспортните средства с които се пренасят животните на територията на страната ни

От най-голямо значение за България е епизоотичната обстановка в Европейската част на Турция