1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. 19 бенефициери получиха над 6,2 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

19 бенефициери получиха над 6,2 млн. лв. по ПРСР 2014 – 2020 г.

Вижте разпределението по мерки

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) нареди за плащане над 6,2 млн. лв. (6 232 322,24 лв.) по Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.) за периода от 2 до 8 декември 2021 г. Подпомагане получават 19 бенефициери, като разпределението по мерки е, както следва:
- по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са наредени 1 619 723,08 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ са наредени 97 982,84 лв. по 4 проекта;
- по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ са наредени 198 860,99 лв. по един проект;
- по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са наредени 2 913 837,26 лв. по 4 проекта;
- по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ са наредени 998 304,43 лв. по един проект;
- по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ са наредени 139 069,81 лв. по 2 проекта;
- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са изплатени 54 416,42 лв. по 3 проекта;
- по подмярка 20 „Техническа помощ“ са изплатени 210 127,41 лв. по един проект.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.