1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Биологичното земеделие и неговата роля за постигането на целите на Европейската „Зелена сделка"

Биологичното земеделие и неговата роля за постигането на целите на Европейската „Зелена сделка"

Биоземеделието – с принос за опазването на водите, биологичното разнообразие, почвеното плодородие, ефективното използване на ресурсите и хуманното отношение към животните

 

Трансформиране на земеделската система

Нашето земеделие и хранителни системи трябва да бъдат трансформирани спешно, за да се преборим с изменението на климата и да постигнем Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН. Поради тази причина Европейската комисия инициира няколко политики, за да направи хранителните системи на ЕС устойчиви и неутрални по отношение на климата до 2050 г. Високи цели бяха поставени с Европейската зелена сделка, включително стратегиите "От фермата до трапезата" и "Биоразнообразие". За да се създадат справедливи, здравословни и природосъобразни хранителни системи, стратегията "От фермата до трапезата" има за цел да намали с 50% загубите на хранителни вещества и използването на химически пестициди с 50%, както и продажбите на антимикробни средства за селскостопанските животни. Освен това стратегията за биоразнообразието има за цел да увеличи характеристиките на ландшафта с голямо разнообразие върху поне 10 % от земеделската земя. И накрая, целта за постигане на поне 25 % от земеделската земя на ЕС с биологично земеделие до 2030 г., включена както в стратегията "От фермата до трапезата", така и в стратегията за биологичното разнообразие, показва, че Европейската комисия счита биологичното земеделие за част от решението за постигане на другите цели.

био1

Биоразнообразие – цветна ивица с растения, полезни за насекомите до полето със зеле

Снимка: Lukas Pfiffner, FiBL

био2

Земни червеи в плодородна биологична почва

Снимка: Thomas Alföldi, FiBL

Оценяват ли се правилно ползите от биологичното земеделие?

Въпреки че биологичното земеделие опазва околната среда и методите му на производство са подкрепени от научни изследвания, потенциалът и производителността на биологичния сектор често се поставят под въпрос от различни политици и учени. Напоследък повишаването на цените на селскостопанските стоки поради войната в Украйна се използва като аргумент за отказ от целите на Стратегията "От фермата до трапезата" и Стратегията „Биоразнообразие“. Това показва, че ползите от биологичното земеделие не се оценяват правилно и не се признават. Въпреки че биоземеделието е изключително опазваща ресурсите и щадяща природата форма на земеделие, ориентирана е към принципа на затваряне на цикъла на хранителните вещества, на биологичното земеделие се гласува твърде малко доверие.

Ролята на науката

Научните изследвания показват, че биологичното земеделие има много предимства пред конвенционалното земеделие. Биологичното земеделие има особено положителен принос в областта на опазването на водите, биологичното разнообразие, почвеното плодородие, опазването на климата и адаптирането към климатичните промени, ефективното използване на ресурсите и хуманното отношение към животните. Преглед на повече от 800 изследвания в условията на умерен климат показва, че разнообразието на флората, птиците, насекомите и паяците при всички изследвания е по-голямо във фермите, управлявани по методите на биологичното земеделие. Тези резултати потвърждават положителното въздействие на биологичното земеделие върху биологичното разнообразие.

Оптимизирането на управлението на азота е от решаващо значение за подобряване на почвеното плодородие и намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда. Направено е сравнение между 30 двойки конвенционални и биологични стопанства в Германия по отношение на внасянето на азот в почвата, изнасянето на азот с реколтата и баланса на азота. В 90% от сравненията излишъкът на азот е по-нисък в системите с биологично земеделие. В същото време ефективността на използване на азота в биологичните ферми е по-висока с 60% в сравнение с конвенционалните ферми, включени в изследването. Доказано е, че комбинацията от органични торове, компост и по-малко интензивни обработки на почвата значително подобрява качеството на почвата. В дългогодишен опит с глинести почви при биологично управление е установено, че намалените обработки на почвата са довели до по-високо съдържание на органичен въглерод, микробна биомаса и микробна активност в сравнение с класическата оран.

По отношение на изменението на климата биологичните системи могат да допринесат за намаляване на отделянето на парникови газове от селскостопанския сектор, като намалят емисиите на азотен оксид (N2O) - дълготраен парников газ - с 40 % на хектар. В този контекст друго полево изпитване в Западна Европа показа, че биологичните практики с намалени обработки на почвата са увеличили запасите от органичен въглерод в повърхностния слой с 20 %, което подпомага поглъщането на въглерода - процес на извличане на CO2 от атмосферата и съхраняването му в почвения въглероден комплекс.

3

Земеделски анализи в лабораторията

Снимка: Thomas Alföldi, FiBL

4

Проба с лопата и изследване на почвата

Снимка: Gerhard Hasinger, Bio-Conseil

Ролята на производителността

Политическият дебат се фокусира основно върху производителността на биологичното земеделие, пренебрегвайки многобройните положителни ползи за околната среда. Според проучвания средната разлика в добивите между конвенционалните и биологичните земеделски системи в умерената климатична зона е в интервала 20-25 %, но тези разлики в добивите варират значително в зависимост от културата и региона. От друга страна, биологичният метод на производство може да осигури по-стабилни реколти в сравнение с конвенционалното производство. Проучванията в холандски условия показват, че разликата в добивите между биологичното и конвенционалното земеделие намалява с течение на времето, тъй като производителността на почвата се увеличава и агроекосистемата става по-стабилна. Важно е да се отбележи, че производителността на биологичното земеделие е особено забележима при екстремни климатични условия, като суша и наводнения - които за съжаление се срещат все по-често - където биологичното земеделие се представя с около 30 % по-добре от конвенционалните полета. И накрая, намаляването на производителността може да бъде смекчено чрез ефективно управление на хранителните вещества, както и чрез прилагане на прецизно земеделие или нови цифрови технологии.

Ролята на поведението на потребителите

Друг акцент следва да бъде поставен на повлияването върху поведението на потребителите и борбата с разхищението на храни по цялата хранителна верига. Запазването на настоящите цели на стратегията "От фермата до трапезата" ще гарантира продоволствената сигурност в дългосрочен план, като същевременно ще се бори с изменението на климата и деградацията на околната среда.

био5

Фермерски пазар в Zug, Швейцария

Снимка: Flavia Müller, Bio Suisse

био6

Местен био супермаркет във Frick, Швейцария

Снимка: Thomas Alföldi, FiBL

Какво е необходимо?

Научните изследвания и иновациите са от ключово значение за разработването и прилагането на концепции за биологично производство и по този начин за превръщането на нашите хранителни системи в устойчиви и подходящи за бъдещето. Биологичното земеделие предлага знания и работещи решения, които могат да послужат на целия селскостопански сектор и да бъдат интегрирани в действията за опазване на климата и природата. За да се случи това, са необходими солидни консултантски служби, които да познават методите на биологичното производство.

В заключение може да се каже, че биологичното земеделие има важен принос за устойчивите хранителни системи и ще продължи да играе важна роля и в бъдеще. За да се постигнат целите на Европейската „Зелена сделка", са необходими повече признание и подкрепа за биологичното земеделие и неговата научна основа. Платформата "Знания за биологичното земеделие" ще продължи да подкрепя обмена между учени, консултанти и земеделски производители, за да допринесе за по-нататъшното развитие на сектора на биологичното земеделие. Целта е да се разпространят знания за биологичното земеделие в цяла Европа въз основа на научни изследвания и да се насърчи прилагането на практики за биологично земеделие.

 

био7

Консултация на полето с картофи

Снимка: Thomas Alföldi, FiBL

био8

Биологичен фермер

Снимка: Thomas Alföldi, FiBL

Текст: Maria Ladinig, Bram Moeskops, IFOAM Organics Europe

 

ползите от биоземеделието

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.