Близо 7,8 млн. лева получават 17 бенефициента по ПРСР 2014 - 2020

 

 Близо 7,8 млн. лева (7 714 605,89 лв.) получават 17 бенефициента по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020г.). Държавен фонд „Земеделие“ оторизира през тази седмица плащания по следните мерки:

  •    1 195 572,58 лв. са наредени по 2 проекта по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“;
  • 3 проекта по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ се финансират с 1 752 666,74 лв.;
  • По подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 4 проекта получават 3 951 518,51 лв.;
  • По подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ са наредени 354 872,35 лв. по 3 проекта;
  • 168 150 лв. са изплатени по един проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие;
  • По подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ са наредени 45 455 лв. по един проект;
  • По 3 проекта по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ са оторизирани 246 370,71 лв.
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.