1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Фонд „Земеделие“ с насоки за изпълнение на проектите за иновации по ПРСР 2014-2020

Фонд „Земеделие“ с насоки за изпълнение на проектите за иновации по ПРСР 2014-2020

ДФЗ – РА пое ангажимент за провеждане на регулярни срещи и обучения на бенефициери по ПРСР 2014-2020

 

В Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) се проведе информационна среща с бенефициери, които изпълняват сключени договорен от първия прием по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.

По подмярката се финансират оперативни групи, създадени в изпълнение на конкретен проект със заложен потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Дейностите следва да са насочени към разработване и тестване на нови продукти, процеси, методи и технологии или към доразвиване и адаптиране на съществуващи практики.

„Развитието на модерното земеделие се основава на новите технологии и иновации. Техният напредък е немислим без партньорство между земеделските производители, неправителствения сектор и аграрната наука – различни страни с допълващи се функции и познания, които имат общи цели и гледат напред в една посока“. Това каза в обръщението си към участниците в информационната среща зам. изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ Виктория Иванова. Тя подчерта, че в изпълнение на заложените икономически, социални и екологични цели на подмярка 16.1, за Разплащателната агенция е изключително важно бенефициерите коректно, без забавяне и без санкции да изпълняват своите проекти.

Представителите на оперативните групи бяха запознати с изискванията за изпълнение на договорените проекти по подмярка 16.1 от ПРСР 2014-2020г. Те бяха информирани и за процедурите по предварителната и последваща проверка при избор на изпълнител по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и ПМС № 160, както и с казуси, възникнали във връзка с оторизацията на плащанията.

По първия прием по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ към момента са сключени 19 договора на обща стойност над 11, 3 млн. лв. (11 316 125 лв.). Проектите се изпълняват в рамките на три години. От подадените заявки за плащане, в размер на 1 238 688 лева, са разплатени 442 880 лева по 7 проекта. Останалите са в процес на обработка.

Ръководството на ДФЗ – РА пое ангажимент за провеждане на регулярни срещи и обучения на бенефициери по ПРСР 2014-2020. Целта е да бъдат информирани за процесите на обработка на техните проекти. Така те ще могат да направят разчети и прогнози за по-коректно изпълнение на подписаните договори по програма.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.