1. Начало
  2. Новини
  3. ОСП - научи повече
  4. Консервационното земеделие да се подпомага по Втори стълб на новата ОСП предлагат Но-тилъри

Консервационното земеделие да се подпомага по Втори стълб на новата ОСП предлагат Но-тилъри

Становището на АБНТ е входирано в МЗХГ

 

Асоциацията на българските Но-тилъри адресира до зам.-министъра на МЗХГ своето Становище по ключовите теми относно хода на изготвяне на мерките по 2-ри Стълб. 
АБНТ представя своите доводи относно необходимостта консервационното земеделие да залегне като практика, която надгражда условността и еко-схемите в съответните интервенции по Втори стълб.
 
Според Но-тилърите това е необходимо, защото консервационното земеделие е: 
- цялостна производствена технология за иновативно подобрено управление на ресурсната база в посока смекчаване последиците и адаптиране към изменението на климата;
- цялостна производствена технология за спиране ерозионните процеси и влошаване качествата на почвите;
- цялостна производствена технология за намаляване емисиите ПГ от земеделието;
- цялостна производствена технология, осигуряваща секвестрация на въглерод; 
- цялостна производствена технология, благоприятстваща биоразнообразието и способстваща възстановяване на биоразнообразието в производствените и прилежащи площи;
 
Отделно от това, консервационното земеделие напълно отговаря на задълженията в областта на агроекологията с висок принос към постигане на целите от полза за климата и околната среда:
- Подобряване и опазване на почвите: Дял на използваната земеделска земя (ИЗП), обхваната от подпомагани задължения, благоприятни за управлението на качеството на почвите и биотата;
- Устойчива и намалена употреба на пестициди: Дял на използваната земеделска земя (ИЗП), обхваната от подпомагани задължения, които водят до устойчива употреба на пестициди с цел да се намалят рисковете и въздействията от пестицидите като изтичане на пестициди;
- Съхранение на въглерод в почвата и в биомаса: дял на използвана земеделска площ (ИЗП), обхваната от задължения за намаляване на емисиите, запазване и/или засилване на съхранението на въглерод;
- Смекчаване на последиците и адаптиране към изменението на климата: Дял на използваната земеделска площ (ИЗП), под подкрепа за намаляване на емисиите на амоняк и парникови газове, поддържане/подобряване на съхранението на въглерод, включително ангажименти за подобряване на адаптацията към изменението на климата.
 
Постигането на устойчиво управление на почвата е от решаващо значение за европейския Зелен пакт и за предложената от ЕС мисия „Caring for soil is caring for life“ („Грижата за почвата е грижа за живота“), която има цел да се гарантира, че 75 % от почвите ще са здрави до 2030 г.
Въвеждането на технологията изисква промяна на производствения модел, промяна на методите на организиране на стопанството, период на адаптация, както и направа на инвестиции в подобрена агротехника за устойчиво земеделие. Произтичащите от изброените допълнителни разходи и пропуснати доходи, могат да бъдат адресирани чрез интервенции за компенсиране във връзка с доброволно изпълнявани ангажименти, допринасящи за ефективно управление на почвите и ориентирани към резултатите.
 
В този контекст АБНТ отчита необходимостта от компенсаторни и инвестиционни вложения, адресиращи спецификите в периода на преход и адаптация:
1. Преминаване към консервационно земеделие изисква период на преход от порядъка на средно 5 години за адаптация на почвите и стопанството към новата технология на управление и организиране на производствения процес.
2. Преходният период се характеризира с процес на специфична адаптация на ресурсната база и отглежданите култури.
3. Преминаване към устойчиво консервационно производство изисква инвестиции в специфичен инвентар и подобряване на агротехниката.
 
АБНТ считат за необходимо да се включи Преминаване към Консервационно земеделие и преход към устойчив метод на производство, както и Поддържане на устойчиво консервационно земеделие като интервенции с поемане на многогодишен ангажимент по Стълб 2, както и включване на инвестиционни мерки за преоборудване на стопанствата по съответните приоритети.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.